Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
Кликни, за да купиш.
   Източник: Енциклопедия А-Я  

МЕЖДУНАРОДНА СИСТЕМА ЕДИНИЦИ (към статия МЕЖДУНАРОДНА СИСТЕМА ЕДИНИЦИ, СИ)

Величина
Единица
име
означение
Основни единици
дължина метър m
маса килограм kg
време секунда s
електрически ток ампер A
термодинамична температура келвин K
интензитет на светлината кандела cd
количество вещество мол mol
Допълнителни единици
равнинен ъгъл радиан rad
пространствен ъгъл стерадиан sr
Производни единици със специални имена
честота херц Hz
сила нютон N
налягане, механично напрежение паскал Pa
енергия, работа, количество топлина джаул J
мощност, енергетичен поток ват W
електрически заряд, количество електричество кулон C
електрически потенциал, потенциална разлика, напрежение, електродвижещо напрежение волт V
електрически капацитет фарад F
електрическо съпротивление ом Ω
електрическа проводимост сименс S
магнитен поток вебер Wb
магнитна индукция тесла T
индуктивност хенри H
светлинен поток лумен lm
осветеност лукс lx
активност на радиоактивен източник бекерел Bq
погълната доза грей Gy
еквивалентна доза сиверт Sv
ИЗВЪНСИСТЕМНИ ЕДИНИЦИ, ДОПУСКАНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НАРАВНО С ЕДИНИЦИТЕ ОТ СИ
Величина
Единица
име
означение
Единици за обща употреба
време минута min (m)
час h
денонощие d
равнинен ъгъл градус o
минута '
секунда "
обем, вместимост литър l
маса тон t
температура градус Целзий oС
Единици за специални области
дължина (в астрономията) астрономична единица AU
светлинна година ly
парсек pc
лице на повърхнина (в селското стопанство) хектар ha
маса (в атомната физика) атомна единица за маса u
енергия (в атомната физика) електронволт eV
пълна мощност (в електротехниката) волт-ампер V.A
реактивна мощност (в електротехниката) вар var
дължина (в морската навигация) – временно морска миля n.mile
Единици за логаритмични величини
логаритмични величини, изразяващи отслабване, усилване или ниво децибел dB
коефициент на отслабване децибел на метър dB/m
гръмкост на звука сон son
ниво на гръмкост на звука фон phon
количество информация бит bit
Относителни единици
стотна част процент %
хилядна част промил
милионна част   ppm
билионна част   ppb
   Последна актуализация: 15.09.2005  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания