Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 25.06.2016 
Кликни, за да купиш.
   Източник: Кратка практическа граматика на българския език  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - НАУКИ > Езикознание
        

СЪЧИНИТЕЛНИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ

Синтактичната равностойност на частите на съчинителните словосъчетания се изразява в това, че ако се изпусне една от тях, смисълът на изречението се променя: [Стефан и Емилия влязоха]; [Стефан влезе]; [*Стефан влязоха1].
Съчинително могат да се свързват само еднакви категории думи - само съществителни, само прилагателни и т. н. Разбира се, всяка част от съчинителното словосъчетание може да има свои пояснения и да представлява подчинително словосъчетание: [Влязоха Стефан и старият цигулар]; [*Влязоха Стефан и червени].
Синтактично независимите помежду си думи се свързват в съчинителни словосъчетания безсъюзно (отбелязва се със запетая) или чрез съчинителни съюзи: и, или, а, но, ала, ами, или - или, нито - нито, ту - ту и др. Изборът на съюза се определя от значението на изразяваното отношение между думите, които образуват съчинително словосъчетание.

Пунктуация при съчинителните словосъчетания

Примери
 

Прави-
ла
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

 

 


 
 


 

Пред съюзите а, ала, но, ама, та, па винаги се поставя запетая. Тези съюзи се срещат само в комбинация с други съюзи или частици.

При безсъюзно свързване, пред повторно употребените съюзи [и] и [или], пред втория от двойните съюзи или съюзни връзки нито... нито, хем... хем, ту... ту, или... или, ли... или, дали... дали, я... я, ни... ни, както... така и, колкото... толкова и др. винаги се поставя запетая.

Разнородните съгласувани определения не са съчинително свързани и не се разделят със запетая.

Пред еднократно употребените съюзи [и] и [или] не се пише запетая.

При обяснителните съюзи [тоест, сиреч] и [или], употребен с подобно значение, съчинената част се огражда със запетаи.

С точка и запетая се отделят съчинителни словосъчетания, в които вече е употребена запетая.

[червен, а също и син] молив; [червен, ала и син] молив; [червен, но и син] молив; [червен, ама и син] молив; [червен, па и син] молив; [червен, та дори и син] молив

[червен, син и зелен] молив; [или червен, или син] молив; [хем червен, хем син] молив; [ни червен, ни син] молив; [било червен, било син] молив; [както червен, така и син] молив; [я червен, я син] молив; [червен ли, или син] молив
 
 
 

новия филмов режисьор; спокоен летен ден; но сухият, слаб момък
 
 

[червен и син] молив; [червен или син] молив
 

Съчинителните словосъчетания, или/т. е. еднородните части, заемат една синтактична позиция.
 

В магазина се продаваха всякакви животни: [[малки и големи рибки]; [костенурки, рачета и водни змии]; [хамстери, кучета и котки]].

Изклю-
чения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пред втория и следващите съюзи [и] или [или] не се пише запетая, ако не се отнасят към едно и също съчинително словосъчетание.

Пред еднократно употребен съюз [и] или [или] се появява запетая, ако тя е резултат от друга пунктуация, например след обособена част, вметната част, обръщение и т. н.

Пред [и то] (ако [то] не е лично местоимение, а е частица) винаги се поставя запетая.

Ако има обобщаваща дума или израз (всичко, всичко това и т. н.), съчинителното словосъчетание се отделя с тире, ако е в началото, с тире или двоеточие, ако е в края, и с две тирета, ако е в средата.

Вчера си купих [[[червена и зелена] риза] и [пуловер без ръкави]]. Поръчай си [[кафе [с мляко или със сметана]] или [два сока]]!
 

Някакво вдъхновение, види се, и/или радостно оживление го обзеха. Момчето, Стефане, и майка му вече пристигнаха. Ще донеса писмата, получени неотдавна, и/или две нови книги.
 

Познавам Швейцария, и то добре. Извиках детето и то влезе.
 

Майката, бащата и двете дъщери - всички ще дойдат. Ще дойдат всички –/: майката, бащата и двете дъщери. Всички - майката, бащата и двете дъщери - ще дойдат.
 
 


1 Със знака * се отбелязват неправилните примери.

 

назад

начало

напред

   Последна актуализация: 29.11.2006  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания