Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 16.06.2019 
Кликни, за да купиш.
   Източник: Енциклопедия А-Я  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - НАУКИ > Науки за Земята
  - КОНТИНЕНТИ, ОКЕАНИ > Европа

ПРЕДБАЛКАН

Морфоложка и геоложка структурна зона на Балканидите, между Дунавската хълмиста равнина и Главната Старопланинска верига; в България. Площ 14 389,8 km2, височина до 1490 m (Васильовска планина), средна височина 364 m. Преобладават надлъжни ридове с моноклинален, антиклинален и синклинален строеж, разделени от широки надлъжни долини. От запад на изток се дели на Западен дял (Белоградчишки венец, Широка планина, Милин камък, Веслец и др.), Среден дял (Деветашко плато, Ловчански височини, Севлиевски височини, Васильовска планина и др.) и Източен дял (Лиса планина, Преславско-Драгоевска планина и др.). Предбалканът е нагънат в края на еоцена. Основните структурни единици са антиклинориите (Белоградчишки, Тетевенски), антиклиналите (Севлиевска и др.), отделени от редица синклинали (Салашка, Мездренска, Габровска), ориентирани главно в посока северозапад-югоизток и запад-изток. Широко разпространени са мезозойските и палеогенските формации с характерните флишки седименти. Ниско- и среднопланински релеф, умереноконтинентален климат. Реките извират предимно от Главната Старопланинска верига (Огоста, Вит, Осъм, Янтра) и пресичат Предбалкана в меридионална посока. Широколистни гори. Пасища.

   Последна актуализация: 15.09.2005  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания