Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 16.07.2019 
Кликни, за да купиш.
   Източник: Енциклопедия А-Я  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - НАУКИ > Биология
  - КОНТИНЕНТИ, ОКЕАНИ > Европа

ВИТОША (в древността: Скомион, Скомврос)

Куполообразна планина, част от Преходната блоково-разломна област; в България. Най-висок връх Черни връх (2290 m). Площ 278 km2, средна височина 1500 m. Стръмни склонове към Софийската котловина, платовидно и широко било. Плутон главно от монцонити, внедрен в по-стари сенонски андезити. Блоково-разломна структура с върхово ниво на около 2000 m. Характерни каменни реки. Реки: Струма, Палакария, Матница и др. Почивни станции, хотели, ресторанти, хижи, метеорологична станция. Лифтове. Част от Витоша е в природния парк "Витоша"; обявен през 1934 като народен парк, изменян; площ 26 606 ha; резервати "Бистришко бранище" и "Торфено бранище"; гори от бук, смърч, обикновен габър и обикновен горун; субалпийски храсталаци от сибирска хвойна, боровинки, зелена елша и др.; богата флора, балкански ендемични растения; реликтна безгръбначна фауна; мечка, вълк, златка, дива котка, благороден елен, прилепи; пернатонога кукумявка, черен и белогръб кълвач и др.

Природен парк "Витоша"
Хижа "Щастливеца"
   Последна актуализация: 15.09.2005  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания