Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 15.06.2019 
Кликни, за да купиш.
   Източник: Енциклопедия А-Я  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - НАУКИ > Научни организации, съюзи, награди

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, БАН

Национална автономна организация за научни изследвания. Основана в къщата на Варвара Хаджи Велева в Браила, Румъния, на 26–30 септември 1869 като Българско книжовно дружество. След Освобождението 1878 пренася дейността си в София. През 1911 Българското книжовно дружество е преобразувано в Българска академия на науките, през 1940 преименувана Българска академия на науките и изкуствата. През 1912 е приет първият закон за БАН. През 1931 БАН е приета в Международния съвет на научните съюзи (ICSU). Българската академия на науките е най-големият национален център за фундаментални и приложни научни изследвания. Състои се от самостоятелни научни звена (постоянни – научни институти, лаборатории и центрове, и временни – изследователски групи за извършване на научни изследвания по нови за БАН научни направления извън тематиката на постоянните научни звена), специализирани и общоакадемични помощни звена, както и от Общност на академиците, член-кореспондентите и чуждестранните членове на БАН, обединени в 3 отделения – "Природо-математически и технически науки", "Биологически, медицински и аграрни науки", "Обществени и хуманитарни науки". През 2004 в състава на БАН влизат 53 академици, 46 член-кореспонденти и 57 чуждестранни членове; има 52 научни института, 15 научноизследователски лаборатории и 4 центъра, 3 музея – Национален археологически музей, Национален природонаучен музей и Етнографски музей, Национална астрономическа обсерватория с 2-метров телескоп, Център за обучение на докторанти, Научноинформационен център "Българска енциклопедия", Ботаническа градина, Централна библиотека (основана 1869; книжен фонд 1 880 779 т.; специализирани сбирки – старопечатни издания, Синайска сбирка и др.; лични библиотеки на учени и общественици, включително на царската фамилия). Ръководни органи на БАН – Общо събрание, Управителен съвет и Председател. БАН издава и разпространява научни трудове, енциклопедии, речници, списания ("Списание на БАН", "Доклади на БАН") и др. Издателската дейност се осъществява от Академично издателство "Марин Дринов". Председатели: М. Дринов (1869–82, 1884–98), В. Д. Стоянов (1882–84), В. Друмев (1898), И. Е. Гешов (1898–1924), Л. Милетич (1924–37), Б. Филов (1937–44), Д. Михалчев (1944–47), Т. Павлов (1947–62, 1962–77 – почетен председател), Л. Кръстанов (1962–68), А. Балевски (1968–88, 1988–97 – почетен председател), Б. Сендов (1988–91), Й. Малиновски (1991–96), И. Юхновски (1996-2008), Н. Съботинов (от 2008).

УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОСМИЧЕСКА СТАНЦИЯ, Сп. "Наука", С., СУБ, 2004, кн. 3

Печат на Българската академия на науките. 1911

Виж Таблица АКАДЕМИЦИ НА БАН, Таблица ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ НА БАН, Таблица ЧУЖДЕСТРАННИ ЧЛЕНОВЕ НА БАН, Таблица ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА БАН

   Последна актуализация: 21.06.2008  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания