Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 24.06.2019 
Кликни, за да купиш.
   Източник: Енциклопедия А-Я  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - КОНТИНЕНТИ, ОКЕАНИ > Европа

ДУНАВСКА ХЪЛМИСТА РАВНИНА

Най-северната морфоложка област на България. Ограничена от реките Тимок и Дунав, Черно море и Предбалкана (площ 31 523 km2, дължина около 500 km, широчина 20-120 km). Платовиден и хълмист релеф, дълбоко разчленен от речни долини (средна надморска височина 178 m). Към Черно море и Дунав на места - стръмни брегови откоси. Морфографски и морфоложки се дели на западна - низинна и платовидна част, средна - плоскоридова, и източна - платовидна. Нефт, природен газ, въглища, манган, варовици, гипс, каолин, глини и др. Рязко подчертан умереноконтинентален климат, на изток се чувства слабо черноморско влияние; валежи 450-650 mm годишно. Реки: Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом, Батова река и др. Построени са диги, отводнителни системи и малки язовири. Преобладават черноземни почви върху льосова основа. Естествената растителна покривка (лесостепна) е заменена с културна растителна (зърнени и технически култури, лозя, овощни дървета и др.). Животинският свят е представен от средноевропейски и степни видове.

Поповски височини
   Последна актуализация: 15.09.2005  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания