Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 21.05.2019 
Кликни, за да купиш.
   Източник: История на България  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - ИСТОРИЯ > История на България

ВЪРХОВЕН МАКЕДОНО-ОДРИНСКИ КОМИТЕТ (ВМОК)

Легална организация на македоно-одринските дружества в България. Образуван на 19 март 1895 в София под името Македонски комитет, с предс. Тр. Китанчев. На I си конгрес приема устав и програма. През дек. с. г. се преименува на Върховен македонски комитет, а през 1901 на ВМОК. Бори се за политическа автономия на Македония и Одринско, гарантирана от Великите сили. Средствата за постигане на тази цел са: печатно слово, агитация и митинги, изпращане на делегации и петиции до европейските правителства. С цел да привлече вниманието на световната общественост през лятото на 1895 изпраща в Македония четири отряда и няколко малки чети в състав ок. 800 д. Частичен временен успех е постигнат само в Мелнишко. Въоръжената акция завършва с поражение. Под натиска на Великите сили князът и правителството на К. Стоилов оттеглят временно подкрепата си за Върховния комитет. Наскоро след неуспеха на въоръжената акция умира преждевременно предс. на комитета Тр. Китанчев. След него за председатели са избирани Д. Николаев, Й. Ковачев, Б. Сарафов, Ст. Михайловски и ген. Ив. Цончев. Сложни са отношенията му с Вътрешната македоно–одринска революционна организация (ВМОРО). Различията се дължат най-вече на тактиката на националноосвободителната борба. ВМОРО разчита най-вече на организираната борба на населението в Македония и Одринско, а ВМОК – на решаващата помощ на България и нейната армия. Независимо от различията съществуват и моменти на ползотворно взаимодействие, особено когато през май 1899 за предс. на Комитета е избран Б. Сарафов. ВМОК помага на ВМОРО с пари, оръжие, боеприпаси, литература и военни кадри, които обучават българското население в Македония и Одринско на военно дело. ВМОРО подпомага ВМОК да приеме на VII си конгрес (1900) революционните методи на борба. Установеното единодействие между двете организации не се възприема от някои среди в Княжеството и те предприемат мерки за неговото прекратяване. Това довежда до разцепление в комитета. На Х конгрес на ВМОК, проведен в кр. на юли 1902, наред със старото ръководство, възглавявано от Ст. Михайловски и ген. Ив. Цончев, се избира и ново начело с Хр. Станишев. То продължава линията на единодействие с ВМОРО. Въпреки противодействието на ВМОРО за преждевременно обявяване на въстанието ВМОК под ръководството на Ст. Михайловски и ген. Ив. Цончев предизвикват въстание през септ. 1902 в Горноджумайско (дн. Благоевградско), което завършва с поражение. По време на Илинденско-Преображенското въстание 1903 ВМОК сформира няколко чети. След поражението на въстанието комитетът се опитва да създаде свои бази в някои райони, но поради противодействието на ВМОРО не успява. През 1905 ВМОК престава да съществува като самостоятелна организация.

   Последна актуализация: 29.11.2003  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания