Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 21.05.2019 
Кликни, за да купиш.
   Източник: История на България  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - ИСТОРИЯ > История на България

НЬОЙСКИ МИРЕН ДОГОВОР 1919

Несправедлив договор за мир, наложен на България след поражението и в Първата световна война 1914-1918. Подписан на 27 ноември в парижкото предградие Ньой от министър-председателя Ал. Стамболийски, а от страната на силите победителки - от ръководителите на техните делегации на Парижката мирна конференция 1919-1920. Влязъл в сила на 9 август 1920. Според този диктат България била обременена с тежки репарационни задължения, възлизащи на 2 250 000 зл. франка, които следвало да бъдат изплатени в срок от 37 години след влизането му в сила с 2 % лихва върху общата сума за първата и 5 % за следващите години. Освен това България била задължена да предаде на своите съседи (съюзници на съглашенските сили победителки) - Сръбско-хърват-ско-словенското кралство (от 1929 Юго-славия), Румъния и Гърция, определено число добитък, както и 250 000 т въглища. Наред с това тя загубила Западна Тракия, която първоначално се предоставяла за управление от самите западни съглашенски държави, които от своя страна през 1920 я предоставили на Гърция. От България се отнемала Южна Добруджа, която повторно се включвала в територията на Румъния, както и гр. Струмица и нейната околност, заедно с т. нар. Западни покрайнини (включващи земите на част от Цари-бродска, Босилеградска, Трънска и Кулска околия), които се предоставяли на Югославия. По такъв начин страната ни била лишена от значителни свои територии, населени с компактно българско население. Пак по силата на Н. м. д. на България било отнето правото да има своя наборна армия, като на нейно място и се разрешавало рекрутирането на платена войска в размер само на 33 000 души войници и офицери, с които да охранява границите си и да пази вътрешния ред. Като неделима част от договора по искане на Гърция била приложена и т. нар. конвенция за доброволна размяна на малцинствата между двете съседни държави, която впоследствие била използвана от атинските управляващи среди за насилствено прогонване на българското население от неговите родни огнища в Западна Тракия. Н. м. д. просъществувал до началото на Втората световна война 1939-1945. През този период България изплатила на съглашенските сили и техните балкански съюзници репарации в размер на 65 000 000 зл. фр.

Българската делегация в Ньой за подписване на мирния договор, 1919

   Последна актуализация: 29.11.2003  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания