Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 21.06.2018 
Кликни, за да купиш.
   Източник: ????????? ????????? ????????????  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛЕН СВЯТ > Животни

ЕСТЕСТВЕНИ ПРИМАМКИ, Жива стръв

В естественото "меню" на повечето наши риби присъства огромен брой малки организми. Някои от тях също живеят във водата, други падат инцидентно в нея, докато пълзят и летят, трети се оказват в реките след валежи, когато нивото им се повиши и те залеят част от брега или пък са повлечени от порои и потоци. Всеки въдичар трябва да има поне основни понятия за храненето на по-разпространените видови риби. Често обаче в два различни водоема има съществени разлики в хранителните предпочитания на рибите от един и същи вид. Така че най-добрата тактика е да се наблюдава стръвта, с която ловят местните колеги. Това е принципът, но той не изключва възможността да се търси друго решение и да се експериментира.

Червеи

Бял червей

БЯЛ ЧЕРВЕЙ. Може би най-употребяваната стръв в риболова е белият червей. Той е личинката на муха. Смята се, че най-едрите бели червеи се получават от голямата синя муха, наричана още месарка. Днес повечето въдичари купуват готова стръв от магазините за риболовни принадлежности. Белият червей е толкова търсен, че се отглежда по промишлен начин във вани с физиологичен разтвор. Предлага се в натурален млечнобял цвят, но има и изкуствено оцветен в червено и жълто. Сигурният начин за съхранението му е в хладилник, но не в камерата, а в нормалното отделение.
На бял червей могат да се ловят почти всички видове от нашите риби: уклей, червеноперка, речен кефал, скобар, бабушка, платика, черна мряна, пъстърва, морунаш, каракуда, шаран, костур, белица и други. Предпочитаната техника за поднасянето му е линията на леко, но може да бъде ползван с успех и на дъно, особено с монтаж на чепаре.
Поставя се на куката по два начина – единично или на грозд. По първия начин червеят се нанизва внимателно с върха на куката, като се пробожда малко под средата, но откъм тънкия му край. След това върхът на куката внимателно се прокарва към дебелия му край.
При нанизването на грозд се поставят три и повече червея, нанизани напречно.

Кастер

При топло време белият червей бързо започва да се превръща в какавида. Тя е с по-тъмен кафяв цвят, твърда е и не се движи. Много въдичари направо изхвърлят какавидите, без да си дават сметка, че и те са добра стръв. В западните риболовни школи названието им е кастери и ги смятат за важна съставка на захранките и подхранките дори в състезателния риболов.
Все пак предимството на белия червей пред кастерите е в това, че той е подвижен и запазва дълго време това си качество и на куката под водата. Лятно време кутийката с белия червей не бива да се оставя на слънце. Най-добре е да я сложим някъде в краката си на сянка и по възможност във влажен пясък. Някои колеги носят охладения бял червей в кутии от стиропор. Те са отличен изолатор и запазват стръвта свежа дори при неколкодневен излет.

ДЪРВОЯДИ.
Те наподобяват белия червей като стръв, но нямат нищо общо с личинките на мухата. Значително по-едри са и по-дебели от белия червей. Особено при речен риболов са отлична стръв за кефал, скобар, черна мряна и пъстърва.

ЛИЧИНКА НА РЕПЕЙНИЯ МОЛЕЦ.
Живеят в стеблото на репея, също приличат на белия червей. Това е трудна за събиране стръв, която обаче си струва усилията. Добри резултати при речен риболов на клен, скобар, черна мряна и при платика.

КЕСТЕНОВ ЧЕРВЕЙ.
Популярна местна стръв в долното поречие на Струма. Също по-едър червей от белия. Добре стои на куката. Отлична есенна стръв за скобар, речен кефал и черна мряна.

Торен червей

ТОРЕН ЧЕРВЕЙ. Наричан е още червен червей. Заедно с белия е най-употребяваната у нас стръв. Живее в оборския тор. Отлична стръв, защото, освен че остава жизнен задълго на куката, е пълен с ароматен сок, който при набождането му допълнително примамва рибата. Употребява се както при речен, така и при риболов в стоящи води. Отлична стръв за кротушка, червеноперка, бабушка, черна мряна, лин, каракуда, шаран, речен кефал, морунаш, пъстърва, костур. По-слаби резултати при скобар, платика и едър уклей.
Продава се в няколко размера – дребен, среден и едър, според големината на рибите, които ще се гонят. Съхранява се в пакетчета от хартия с малко тор, които се завиват с вестник и се слагат в нормалното отделение на хладилника. Те трябва периодично да се мокрят. Още по-добре е торният червей да се пази в буркан с надупчена капачка. Употребява се и с линия на леко, но по-добра работа върши, когато е поднесен на тежко – на чепаре или направо на дъното.
Най-важното качество за тази стръв е да бъде пресна, защото от това зависи жизнеността на куката. Нанизва се или единично с малка провиснала опашка от куката, или на грозд от няколко прободени напречно червея, от които един може да е нанизан, за да прикрие жилото на куката.

ЗЕМЕН ЧЕРВЕЙ
. Обикновено е с размер около 4 – 5 сантиметра и живее в обработвани градински почви. Червен или малко сивкав на цвят. У нас не се продава, така че всеки си го копае сам. Съхранява се в буркан с надупчена капачка с малко пръст, към която се добавя и пясък. Пресният земен червей не е така жилав като торния и по-лесно се къса. Изненадващо добра стръв е при речен риболов, на полутежко, особено в леко размътени води след дъжд. В такива дни потоците често влачат към реките земни червеи и тези моменти не бива да се пропускат. Добра стръв за речен кефал, едра черна мряна, бяла мряна и изненадващо добра за балканска пъстърва. В затворени водоеми земният червей не е толкова добра стръв, но може да бъде част от вашата подхранка.
Нанизва се внимателно поединично и много по-рядко на грозд.

Дъждовен червей

ДЪЖДОВЕН ЧЕРВЕЙ. Дъждовните червеи са големи създания, често с дължина 10–15 сантиметра. Живеят в дупки в затревените площи. След по-силен дъжд излизат и се разпълзяват. Тогава се ловят най-лесно в парковете с асфалтови алеи, които граничат с тревни площи. Веднъж попаднали на асфалта, тези иначе доста бързи твари вече нямат възможост да се закопаят в рохкавата пръст. По принцип те се разпълзяват през нощта, така че най-лесно се събират рано сутрин. Запазват се в буркан с рохкава влажна пръст, която обаче не бива обилно да се мокри.
Като се знаят размерите на този природен кренвирш, е ясно, че мющериите му трябва да се очакват сред по-едрите видове риби. На дъждовен червей може да дойде сом, "пълнолетен" шаран, бяла мряна, а понякога щукабяла риба и едър костур. Все пак трябва да се каже, че дъждовният червей не е толкова добра стръв, че да тръгнем на риба само с него.

ПАПУРОВ ЧЕРВЕЙ
. Живее в основата на стеблото на това блатно растение. Събира се, като се изскубва папур от тинята и след това се вадят червеите. У нас е малко популярен, но френската риболовна школа го смята за изключителен рибешки деликатес. Подходящ е за риболов на платика, лин, черна мряна, каракуда и шаран. Както се вижда – главно за риби, които обитават придънния слой на водоема.

МОРСКИ ЧЕРВЕЙ.
Морският червей всъщност се различава значително от досега изброените видове. Той прилича много повече на стоножка, защото има четинести израстъци на всяко прешленче, от които е съставен. В предната си част има чифт щипковидни челюсти, които не могат да пробият човешката кожа. Живее в тинести участъци, предимно около устията на вливащите се в морето реки. Събира се, като с лопата се извади тиня от такива места и се изнесе на брега, за да се провери внимателно. Събраните червеи се съхраняват във влажна памучна кърпа с морски пясък. Може да се запазят и до седмица в долното отделение на хладилник, но трябва периодично да се овлажняват. Добра стръв за илария, платерина, кефал и дори за лефер и лаврак.

Дребни водни животинки

МАМАРЦИ. Това са малки животинки, които трябва да се търсят под речните камъни. Когато те се извадят и обърнат, мамарците се разщъкват насам-натам, за да се укрият в къщичките си от слепени камъчета и водорасли. Някои приличат на рачета, имат тъмен гръб и жълтеникаво коремче. Други са като червейчета и са сивкави или най-често зелени на цвят. Това е т. нар. зеленка. Всички мамарци са страхотна стръв за всяка речна риба. Събирането им отнема време, но резултатът след това оправдава усилията. В дни, когато на нищо не пипа, мамарците са сигурна стръв. С тях се лови черна мряна, скобар и пъстърва. Наловените в река мамарци имат огромен успех и в затворени водоеми, в които животинките не се срещат. Единственият недостатък на тази стръв е нейната нетрайност и лесното сваляне от куката.

ТИНЯВЕЦ (ЕДНОДНЕВКА)
. Това е ларвата на летящото насекомо еднодневка. Живее в речната тиня и в крайбрежните пясъци. Коремчето на тинявеца е светложълто или жълтеникаво, а гръбчето – кафеникаво. Формата му е вретеновидна. Когато разровите пясъка или тинята, той изскача. Плува най-често встрани педя-две и пак се опитва да се зарови. Това време е достатъчно, за да го спипате. Ако е голям, се слага сам на куката, ако е дребен – по два "за компания". Ниже се откъм главата, като опашката с плавничето му се оставя свободна. Това е стръв, която може отново да изкуши и най-недоверчивата пъстърва. Става също и за балканска мряна, но все пак по-добре да го пуснем там, където очакваме удар от пъстърва.

Ручейник: 1 - ларва; 2 - тръбичка

РУЧЕЙНИК. Това също е личинка на летящо насекомо. Живее само в реки и потоци с чиста и прохладна вода. Търси се също по подводната част на камъни, коренища и потопени или паднали във водата дървета. Открива се лесно по характерната тръбичка от слепени камъчета, песъчинки и растителни парченца. Запазва се във влажна памучна кърпа на хладно. Продава се и в някои магазини.
Това е предпочитаната естествена храна на балканската пъстърва. Става и за черна мряна.
На куката се поставя, след като внимателно е изтеглен от тръбичката си. Ударът на пъстървата на ручейник е решителен и стремителен. Трябва да се засича бързо, защото ручейникът е крехка стръв.

Пиявица

ПИЯВИЦИ. Те също се търсят под камъните или в близките, заливани от реката пространства. За риболов стават предимно едрите и черни пиявици, които също можем да намерим в магазините за такъми. Пиявиците се съхраняват в буркан с вода. Не бива обаче да им се сипва направо от чешмата заради хлорирането. Това правило важи и за ручейниците и другите видове жива стръв. Водата се оставя в открит съд за около два часа и след това вече може да се използва.
Пиявиците са страхотна стръв за едър клен. Нанизват се на куката на около 1 сантиметър откъм смукалото, като жилото и контрата се оставят навън. Така закачената пиявица ще може дълго да плува из вировете и бързеите, примамвайки с движенията си речния кефал. Пиявицата е жилава стръв и не може да бъда свалена лесно от куката. Освен това тя е и обемиста, едра стръв. Ето защо със засичането се изчаква малко. Така рибата има време да я нагълта добре. Често с една пиявица се вадят и по три клена, стига да се засича навреме и пиявицата да не е наранена много.

Насекоми

Насекомите също са естествена храна за голяма част от нашенските риби. В топлите сезони на годината те често попадат в реките и водоемите и биват улавяни от рибите.

Скакалец

СКАКАЛЕЦ. На скакалец налита предимно речен кефал на леко. Улавя се лесно в ливади и треволяци. Най-добре сутрин рано, преди росата да се е вдигнала. Тогава скакалците са по-бавно подвижни. Съхраняват се в буркан с надупчена капачка с малко люцерна или детелина вътре. Има два начина за построяване на линията – с плувка с незначително утежнение и без плувка, когато скакалецът се пуска без тежест по течението на реката. На скакалец излизат също едри черни мрени, бабушки и, разбира се, пъстърва.
Нанизването става откъм главата, като жилото се скрива в коремчето на насекомото.

Щурец

ЧЕРЕН ЩУРЕЦ. Щурците живеят в дупки в тревата. Те се откриват лесно, защото около входа на дупката е утъпкано. Взима се стрък трева, по-точно тревно стъбло. С него се бърка в дупката и се върти насам-натам. Щурците се дразнят от това посегателство и не след дълго излизат, за да видят натрапника. Тогава лесно се ловят, защото скачат много по-тромаво от скакалците.
Изключителна стръв за речен кефал в стоящи и течащи води. Все пак в един речен вир успехът е по-сигурен. Тлъстият лъскав щурец е изкушение, на което удрят без помайване и едри, иначе предпазливи кленове, а защо не и някоя баята балканска пъстърва. Нанизва се като скакалеца, като и техниката на поднасяне е същата. Възможна е и работа в бързей с по-голямо утежнение от групирани сачми.

ПЧЕЛА
. Също чудесна лятна стръв за речен кефал и пъстърва. Монтажът е като при скакалеца и нанизването става откъм главата. Жилото може предварително да се извади с навлажнена сгъната носна кърпа.

ТЪРТЕЙ
. Още по-апетитна стръв от пчелата, защото е по-дебел. На всичкото отгоре няма и жило.

СВЕТУЛКА
. Това е насекомо с гладки кафяви капаци на крилцата и с оранжево коремче. Тя е добра стръв за речна риба. Кефали и едри черни мрени не є прощават. Възможна е и атака от пъстърва.

МРАВКА
. Мравките са отлична стръв за уклей и червеноперка както в река, така и в стоящи води. Запазват се лесно в буркан с влажна люцерна или детелина. Трабва обаче да знаем, че едрите горски мравки са защитен вид от закона и те не бива да се събират от мравуняците. Мравката е жилава стръв, която живее и се движи дълго на куката. Тя има силна миризма, която също привлича дребосъка като магнит. С една мравка често се хващат по няколко риби. Отлична стръв за горещите летни дни. Мравешките яйца също стават за стръв, но са по-добри като съставка на подхранката.

Попово прасе

ПОПОВО ПРАСЕ. Това насекомо по принцип живее в земята. Около зеленчуковите градини и стари, прегорели торища. В брачния си период обаче поповите прасета летят. Тогава могат да бъдат събрани без копане, на асфалта около светещи лампи в паркове или по селски площади и стадиони. Поповите прасета се съхраняват поотделно, защото иначе водят люти битки и се унищожават. Табиетлиите, които са наясно с качествата на тази стръв, си правят специални кутии. Това са дървени парчета с квадратно сечение със страна 10 сантиметра. В тях в три реда се пробиват отвори с бургия 12– 14 мм в диаметър, която стига на 1 см от дъното. Капакът е от плъзващ се в жлебове шперплат. Така прасетата се зареждат като в пълнител за автомат, като капакът се придвижва до следващата дупка, докато кутията се напълни. При риболов прасетата се вадят едно по едно.
Това е забележителна стръв за едри риби. На поповото прасе не може да устои нито клен с вече пораснали внуци, нито сом, едра бяла мряна и дори "пенсиониран" шаран.
Най-често деликатесът се хвърля на тежко, но до речни подмоли при отвесни скали може и да се пусне на леко, дори и като скакалец – без плувка и утежнение.

Бръмбари

Най-често от тях се използва майският бръмбар, и то като стръв за клен и пъстърва. Инцидентно, ако в близост до реката има картофени ниви, може да се пробва и на колорадски бръмбар за речен кефал.

Гъсеници

Повечето гъсеници са добра стръв за речен риболов. Атакува ги предимно кленът, но други едри риби не им прощават. Главният начин да се лови с тях е на леко с плувка.

Малки рибки

Това е главната храна на хищните видове риби, въпреки че в някои водоеми и едрите шарани не ги отбягват.

ГОРЧИВКА, ВИОЛЕТКА, ПОПАДИЙКА - RHODEUS SERICEUS AMARUS. Дребна рибка, която достига рядко над 5 сантиметра дължина. Живее в крайбрежната растителност в стоящи и бавно течащи води. Лови се с рачило и кепче със ситна мрежа. Отлична стръв за бяла риба и речен кефал на плувка. Поради гърбавата си форма живее дълго на куката, като постоянно обикаля. Може да се използва и при търсенето на по-едър костур. Няма бодли, което я прави любима плячка на хищниците.

КРОТУШКА - GOBIO GOBIO.
Добра стръв за речен кефал, щука и по-малък сом на плувка. Лови се с рачило или с фина линия на леко. Замятането на тежко є позволява да легне на дъното и да се укрие. На кротушката, която също няма бодли, се лови най-често шаран, който е свикнал да се храни с малки рибки.

ЩИПОК - COBITIS TAENIA
. Това е най-издръжливата малка рибка на куката. Лови се в канали с рачило или кепче. Изключителна стръв за едър клен и костур. Особено през есента, когато другите дребни рибки вече не могат да бъдат хванати. С нея също се работи само на плувка.

ЛЕШАНКА - PHOXINUS PHOXINUS
. Нарича се още и циганка поради пъстрите ярки цветни петна. Живее в горните течения на реките. Може да се каже, че това е естествената рибна храна на пъстървата. Лови се главно с кепче около големите камъни. Отлична стръв за пъстърва и речен кефал, която не си струва да бъде хабена за костур.

УКЛЕЙ - ALBURNUS ALBURNUS
. Малките уклейчета могат да се ловят с рачило, а по-големите и с цапало. Любим "сандвич" за бялата риба, сома, щуката и распера. Може да се замята на плувка и на дъно. Използва се и само опашка от уклей или мъртва рибка. Поради лесното си улавяне може да се пуска и за костур.

БАБУШКА - RUTILIS RUTILIS
. С малка червеноперка най-добре се лови сом и щука. Става също и за бяла риба. Може да се използва за дънен риболов и на плувка.

КАРАКУДА - CARASSIUS CARASSIUS.
Класическа, често използвана стръв за щука у нас е дребната каракудка. Тя живее дълго на куката и това се смята за главното є предимство. Освен това каракудата е пословична със способността си да живее дълго в бидони, легени и други съдове, в които може да се запази за зимата. Щуката наистина я атакува, но предимно във водоеми, в които се среща естествено. В този смисъл не бива да є приписваме качества на задължителна стръв за щука.

ПСЕУДОРАЗБОРА - PSEUDORAZBORA PARVA.
Това е сравнително нова сребриста рибка в нашите водоеми. Достига до 6–7 см дължина с продълговато тяло, покрито с необичайно едри люспи. Добра стръв за клен, костур и бяла риба.

Жабчета

Малките жабчета са част от менюто на речния кефал. Той ги поема с по-голяма охота на дъно. В този случай монтажът е с подвижна тежест. Закачат се най-често за бутчето на едното краче. С по-едри жаби се храни и щуката, пък и сомът не се отказва от тях. Значи, ако ги има във вировете или водоемите, можем и ние да им ги поднесем.

ПОПОВИ ЛЪЖИЧКИ.
Нежна, но любима лятна стръв на речния кефал. Не издържат дълго на куката, както и на далечно рязко замятане. Затова са добри при речния риболов с пускане по течението.

Раци

Малките речни раци или опашката от тях имат славата на стръв за големи екземпляри. Донякъде те делят това почетно положение с поповото прасе. Едър клен и особено сом или бяла мряна са главните клиенти, които си поръчват от това "блюдо". Почти винаги се използват на тежко.

Правила за избор

Колкото и дълъг списък да правим на естествената жива стръв, вън от него ще останат огромно количество малки животинки, с които рибата охотно се храни. Например щуките ловят мишки, като ги събарят от шаварите.
Принципът е на всеки конкретен водоем да се съобразяваме с разпространената и достъпна местна стръв, с която рибата вече е свикнала. Коя е тя, ще ни подскажат с избора си местните майстори на самия терен. Понякога обаче те са твърде консервативни и има дни, когато иначе добрата им стръв също ги "издънва". В такива дни може и да се експериментира, защото току-виж, че сме уцелили подходяща стръв за водоема, която отдавна не е пробвана в него.

   Последна актуализация: 06.02.2005  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания