Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 12.02.2016 
Кликни, за да купиш.
   Източник: Кратка практическа граматика на българския език  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - НАУКИ > Езикознание
                

ПРАВИЛА ПРИ ПРЕНАСЯНЕ НА НОВ РЕД

Срички се наричат частите, на които може да се раздели думата при изговор. Броят на сричките е равен на броя на гласните в думата. Думите се пренасят на нов ред на срички, като се спазват някои допълнителни правила.

Правила за пренасяне

Примери

Една буква не се пренася и не се оставя в края на реда. Части от едносрични думи не се пренасят на нов ред.

*о-чи, *оч-и, *ми-я, *пи-я,
храст, *хр-аст, *пръ-ст,
дом, *до-м

Думата не се дели пред или след [ь].

Пе-тьо, *Петь-о, бу-льо-на,
*буль-она, Ко-льо, *Кол-ъо

Две гласни пред една съгласна или се разделят, или остават на горния ред.

чи-ето, чие-то,
по-ема, пое-ма

Ако между две гласни има само една съгласна, съгласната се пренася на новия ред с втората гласна.

по-ля-на, *пол-яна,
Ми-ле-на, *Мил-ена,
ху-бава, хуба-ва, *хуб-ава

Ако има две гласни и между тях няколко съгласни и първата е шумова, поне една от съгласните се пренася с втората гласна.

се-стра, сес-тра,
сест-ра, *сестр-ата,
ко-смос, кос-мос,
до-бра, доб-ра,

Ако първата съгласна е сонорна [л, м, н, р], тя остава на горния ред.

дрям-ка, мал-тийски,
кон-че, мър-шав

Еднаквите съгласни се разделят задължително.

ра-до-ст-та, *радос-тта,
без-зву-чен, *безз-вучен

[Й] между две гласни остава с втората гласна.

ра-йон, ма-йо-не-зи, ма-йо-ра,

[Й] между гласна и съгласна остава при гласната.

май-ка, *ма-йка, пей-ка, *пе-йка

Когато съчетанията [дз] и [дж] означават един звук, те не се разделят.

су-джук, *суд-жук,
чор-ба-джия, *чорбад-жия,
ма-ха-ра-джа, *махарад-жа

Препоръчва се представките и наставките да не се разделят.

под-воден,
софий-ски
пред-став-ка


1 Със знака * се отбелязват неправилните примери.

 

назад

начало

напред

   Последна актуализация: 25.11.2006  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания