Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 25.06.2016 
Кликни, за да купиш.
   Източник: Кратка практическа граматика на българския език  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - НАУКИ > Езикознание
                    

РЕДУВАНЕ НА МЕКА И ТВЪРДА СЪГЛАСНА

Меките съгласни се срещат само пред задните гласни: дърварят, дървар, дървари, спя, спим, мисля, мислиш, ловя, ловиш, пиля, пилиш, зетят, зет.
Грешки при изговора и правописа на меките съгласни се наблюдават в членуваните и бройните форми на съществителните от мъжки род, които завършват на -тел или -ар/-яр [-'ар] и означават лица: учитеЛЯ - *учитела1, учитеЛЯт - *учителът, градинаРЯ - *градинара, градинаРЯт - *градинарът, леяРЯ - *леяра, леяРЯт - *леярът, но сравни с: пазар, пазара, пазарът, буквар, буквара, букварът. Меките съгласни погрешно се заместват с твърди и в наставките -алня, -илня за съществителни от женски род: къпалНЯ, читалНЯ, люпилНЯ, *люпилна. При изговор грешна е замяната на меките съгласни с твърди в окончанията за първо лице единствено число и трето лице множествено число сегашно време при някои глаголи от второ спрежение мислЯ [мисл'Ъ] - *мислА [*мислЪ], ловЯт [лов'ът] - *ловАт [*ловът], къпя [къп'Ъ] - *къпА [*къпЪ], ходЯт [ход'Ът] - *ходАт [*ходЪт].

Меки и твърди съгласни

Примери

Проверка

Меките съгласни се срещат само пред [а, ъ, о, у]. В края на думата, пред съгласна или пред [е] и [и] те се заменят със съответната твърда съгласна.

 

коняр [кон'ар],
коньо [кон’о]
конят [кон'ът],
диня [дин’а],
любов [л’убов],
но кон, коне,
конче, дини

Проверка може да се направи в правописния речник: пералня, учителя, писателя, огняря, иманарят, конюшня, указателят, двигателят, лакътят, нокътят, огънят, сънят.


1 Със знака * се отбелязват неправилните примери.

 

назад

начало

напред

   Последна актуализация: 25.11.2006  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания