Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Книга за българите
Днешните българи
Шопи
Мизийци
Тракийци
Македонци
Рупци
  
Виж още:
Други литературни произведения /Статии, бележки, очерци
Книга за българите
Автор:
Страшимиров, Антон
Днешните българи

Двама англичани, които допреди войната искаха да бъдат наши народни приятели, казаха в печата на своята страна, че ние, българите, въпреки възторжената си любов към родината сме лишени от „обществен патриотизъм”. Те подчертаха, че на българите не липсват национален романтизъм, политическа суета и храброст, но твърдяха, че всичко това у тях се движи още от първично племенно чувство – те не са дораснали да въплътят тези свои качества в общественото си устройство: в беззаветно служене на държавата, на вътрешното си преуспяване, на закони и ред.
Нашите съюзници, германците, също не могат да скрият, че много нещо куца у нас. Според тях нашата страна е далеч още да бъде надеждна за търговско-промишлено боравене. „В това отношение и най-големият песимизъм тук е недостатъчен.” В България според германците няма още нужният чиновнически персонал. И държавната машина се движи бавно и несигурно. „Царят е често сам.” Тук има много изработени, а малко приложени закони... „В учрежденията не знаят точно правата и задачите си; влизат във взаимни пререкания за обикновени работи и всичко това добива характер на шикани спрямо търговеца, без да е такова.”
Българите преживяват върховно проявление на народна мощ и няма защо да се боят от обективна преценка.
Сами ние, българите, знаем, че първото твърдение – онова на англичаните – в основата си е невярно. Не само преди освобождението, но и до неотдавна „общественият патриотизъм” (беззаветно служене на държавното устройство) беше у нас тъй идилично чист, че днес и сами се чудим кога стана преломът... Прочее, констатираното от англичаните е нов ефект върху народната ни душа – не предварителен дефект.
А посочваното от германците, колкото и да е наглед поразително вярно, не отговаря тъкмо на контингента способно чиновничество, с какъвто разполага нацията. Не сме още стабилизирали положението на чиновниците; те се разбиват на незадоволителни групи в партиите и в държавния организъм почти никога не са ангажирани дори половината от тях.
Време е да посрещнем мнението на чужденците върху нас като племе и народ. И да направим това преди всичко за себе си, като потърсим истинския облик на човека и гражданина в българите.

***

Трудно е да се очертае един общобългарски тип: народът няма още обособена своя култура, а и тази, която се заражда, тепърва трябва да обхване всички български земи.
Индивидуалните качества на българина бихме могли да доловим в характерните черти на традиционно обособените български групи: мизийци, тракийци, шопи, македонци и рупци.
В географското средище на българските земи – около Рила планина – се обособява и една средищна българска група.
Тези групи се преливат взаимно и се разпадат на по-малки такива. Мизиецът от старопланинските пазви („колибарят”) не е като оня от бреговете на Дунав. Тракиецът от Панагюрско не е тоя от долината на Марица. Шопът от Радомирско („бозаджият”) не е като оня от Врачанско. Нито македонецът отвъд Вардар („бърсакът”) е същият по долината на Струма. А още по-малко рупците от Одринско („странджанци”) са като ония от Рупчос и в Неврокопско.

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания