Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Теории за масовата комуникация
Първа глава. Комуникации при хората
Комуникации при хората
Осмисляйки комуникационния процес
Задачи на теоретичното
Ключови думи
Въпроси за размисъл
  
Виж още:
Обществени науки /Социология. Статистика
Общи въпроси на науката /Журналистика. Връзки с обществеността. Книгоиздаване
Теории за масовата комуникация
Автор:
Петев, Тодор

Комуникации при хората

Човекът е специално социално животно – употребява символи, жестове и знаци, за да изрази себе си, да отрази състояния и действия, които са осъществени, осъществяват се или има намерение да предприеме. Може би най-добрият термин за употребата на езика като средство за връзка е символното взаимодействие – със символи и знаци ние обозначаваме неща, които имат някакво значение за нас и за други хора в процеса на общуване.
Бихме ли могли да подредим различните термини, с които обозначаваме конкретни видове комуникация между хората? Да се опитаме да очертаем някаква карта на видове комуникация между хората, за да можем да разграничим насоките на тяхното развитие, начините и резултатите на взаимното им преливане. Веднага бих предупредил: подобна задача, изисква сърфиране между видове и форми на комуникация между хората и не е твърде коректна – нейни решения бихме могли да търсим някъде в граничните области, където взаимодействат и преливат една в друга отделни форми на човешка комуникация. Междуличностната комуникация прелива в групови форми на общуване, груповите – в организационна, а последната – в масова.
А какво да сторим, когато „пограничните зони” непрекъснато се разместват в социалната практика? Един възможен изход в ситуацията на непрестанно обновление е да търсим индикатори за конкретни събития, процеси и конкретни социални актьори. (Но така теория не се прави – биха възразили някои читатели: така бихме произвеждали просто поредица от „конкретни случаи”.) Друг изход, както ще видим, е да търсим стабилни „емпирични зависимости” между избрани ключови променливи – върху основата на устойчиво повтарящото се може да правим допускания за общото и закономерното.
Трети изход би бил „умственият експеримент” – да се отдадем на свободната игра на теоретичната мисъл: да генерираме логически възможни картини на случващото се и това, което би го последвало. Теоретичното въображение е ресурс за познавателно развитие. За щастие и трите подхода са прилагани в науката за човешките комуникации. Отново ще наблегна върху квалификацията „за щастие” – в наше време няма теория или методология за комуникацията, която да претендира за единствено правилна.
Това важи и при изучаване на прехода на междуличностната комуникация в масова – масовата в групова, и последната отново в междуличностна. Непосредствените контакти между хора от кино аудиторията – пред касата за билети, във фоайето на киносалона, в салона по време на филмовата прожекция, спонтанната реакция на публиката при комични ситуации на екрана, последвалите отгласи на показаното. И след това – разказите пред близки и познати за гледания филм, за собствените очаквания, за собствената реакция на видяното. Кинопрожекцията оживява в разказите за преживяното – така те попълват актуалната визия за самите нас.
Подобна карта на взаимно пораждане на видовете комуникация е необходима. Нужна е, за да можем по-добре да различаваме начините на осъществяване на всеки вид и всяка форма на комуникация в различни ситуации. Нужна е и за да можем да предсказваме с по-голяма сигурност ефектите от взаимното преминаване от една в друга форма на комуникация. Не за да го управляваме или насочваме правилно, както би се изразил някой комуникационен мениджър, а за да можем да го разбираме. Защото основното при комуникацията между хората е взаимното разбиране.

Към ключовите думи

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания