Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Зиналата стена
Речник
А-Б
В-Г
Д-Е
Ж-З-И
К-Л
М-Н
О-П
Р-С
Т-У-Ф
Х-Ц-Ч
Ш-Ю-Я
  
Виж още:
Българска художествена литература /Българска Възрожденска литература /Повести
Зиналата стена
Автор:
Гинчев, Цани

Р-С

Р

раз – чест
разкараштисвам – разбърквам
разсъзлък – безчестие, посягане на чест
рака – стол, в който е вгнездена пятицата на воденично вретено
ракам – цифра
ракита – вид дребна върба
ракия-амберлия – ракия с амбра
рамазан – постене у мюсюлманите
растек, растък – прах от антимониум
расулла Мохамед – пратеникът на Аллах – Мохамед
рахат – спокойно
рахатясвам – успокоявам се; разполагам се удобно
рахван – бърз и ситен ход на кон; кон с такъв ход
рахмет: за рахметя на баща ти – за опрощаване греховете на баща ти
рахметлия – покойния
рая – поданици немюсюлмани в мюсюлманска държава, подинени
резиллик – позор
ренде – дърводелско сечиво за изглаждане на дървени изделия
ресим – вид данък; налог; такса
ресулла – божи пратеник; пророк
риал диреклия – дребна златна монета от около 25 стотинки
рижане – ръждиво
ритли – дъсчени или от пръти подвижни прегради, опрени на климиите от двете страни на кола
рубие, рубия – златна монета, на края назъбена, с различни стойности
ръзсъзин – безчестен, безчестник


С

сабур – търпение; сторя – търпя
садака – милостиня
саджак – железна пиростия
саз – папур; вид струнен музикален инструмент
саип – собственик
саия – куриер-бързоходец
сак – рибарска мрежа на два пръта
саканя се – притеснявам се
сакатлък – повреда на тялото
сакул – голям козиняв чувал
салкъм – бяла лилия
алладисвам кюлаф – клатя шапка, т. е. одобрявам, съгласявам се безприкословно
салма – отпуснато (дете)
салтамарка – къса до пояса горна дреха от чоха или шаяк, подплатена с кожа
салтанат – великолепие, разкош; салтанати върху салтанати – много разкошно
салтанатлия – разкошен
салхана – кланица
Саморканд тарафъ – страната на Самарканд
самун – голям кръгъл хляб; душманъ – който яде много хляб (казва се за деца, които още гледат на готово)
сандардисвам – дотягам
сандармак – дотягане, плашене
санким – като че ли; нима?
сар – защитник, покровител
сарай – палат; богато обзаведена къща на турски големец
сарафин – разменвач на пари
сарахош – пиян; -минлет – пиянски народ
сарашка чаршия – седларска чаршия
сарък – бял или цветен тюлбент, навит на феса или капите на мюсюлманските духовници; тюрбан, чалма
сафирясам се – свестявам се, опомням се
сафтиян, сахтиян – обработена козя кожа
сахан – медно блюдо, сахан
сахат – 1) час; 2) часовник
сбабя – остарявам
свредел пишлегар – дълъг тънък свредел
себап – благодеяние, добро дело
себеп – причина; направям-
севда – обич, любов
седеф – седеф; епитет за бял зъб
седефлиен – седефен, със седеф
седефлия долап – долап със седефени инкрустации
сеизче – конярче
сеир – зрелище; -струвам – наблюдавам
сеирджия – зрител
сейменин – конен полски стражар
сексенин яръсъ кърктър – половината на осемдесет е четиридесет (се казва в смисъл: не му мисли много)
селви – права топола
селемет – спасение
селям – поздрав с ръка на челото; поздрав
селям-алеким! – добър ден (казано от присъстващи – стопани и по-рано дошли гости)
селямлък – приемна стая или къща за мъже у богати турци
семселе – коляно, род, поколение
сен великден питасъ яптън – ти направи великденска пита
сербез – смел
сербезлик – смелост, безстрашие
серем – затворена кола; каляска с малки прозорчета
серемджия – колар на серем
серкме – сертме (рибарска мрежеста торба)
серсем – смахнат
серт – остър, силен
сефер-чибук – вид грозде
сефте – първа покупка
сиваи – вид копринен плат
сива, сиве – птицата кукувица
сиври-кюлафлии-дервиши – дервиши с островърхи шапки
сиджаде – малко килимче за молитва у мохамеданите, за едно лице
силдисам – изтривам
силях – оръжие
силяхлък – кожен пояс с прегради за поставяне на различни оръжия
синджир – верига
синджирджия – пазач на затвор
синджирлия – мехурчета, наредени като синджир върху кафе
синджирлия тас – тас за пиене на вода от чешмата, прикрепен със синджир към чешмата
синиргелия – нервозен
синия – голям меден или месингов съд – вж. паралия
сирма – тънък като нишка тел от злато или сребро за тъкане, шиене, инкрустиране
сирма демир – желязна цев, инкрустирана със сърма
сирма демирлия – вид пищов със сирма демир
сирмен – от сърма
скалисвам – копая с градинска копачка
скалон – червен лук
скеля – пристанище
скенджа – стискало (уред за измъчване)
скребер, скребър – вид повет, виещ се полухраст, с тъмносини, жълти или бели цветове
скъкла – щурец
скърд – купчина
смирен – мирен, тих
соба – вътрешна стая
соват, суват – пасбище за добитък за клане
сой – род
сокак – улица
соко – сок
сом-агазлия – с уста на сом, т. е. с големи уста
сом-кабзалия ятаган – ятаган с дръжка от кости, зъби на сом
сом-сомове – чибуци, инкрустирани с рогове и сомови кости
соуклук – студен десерт; -хошав – компот
спасва се – разпада се бавно
средорек – лъка
сруквам – стичам
ставала – грозд, окачен да съхне
ставила – отбив, отвод
стамболски драмове – вид цариградски драмове
стамбол тербееси – цариградско възпитание
станимашка бъчва – вид Асеновградска бъчва
стивя: сгънати на – сгънати накуп халища, дрехи
стотилник, стотник – човек, който отговаря за сто мъже и ги събира при нужда
столичния сарай – сарай от типа на цариградски големи къщи
стъкмоглава – мома, станала за женене
сукай – женско украшение за глава, като шапчица от облечена мукава; копринена шапчица, покрита с кърпа, спусната отзад
сумясвам – досещам се
съботничав – човек, роден в събота; той може да вижда нощни вампири и да ги гони
сър пазар – говежди пазар
съръ чубук – вид грозде
със! – мълчи!
съсек – отделение на хамбар
сюктисам – оправям нещо заплетено; разплитам
сюнгер – гъба
сюнет – обрязване
сюнет-дюню – банкет по случай обрязване
сюрдисвам – протакам
сюрет – лице, лик, образ на лице; портрет; изображение
сюрия – стадо; ято
сюрмелия – с железно или дървено мандало
сюрюджийски камшик – камшик, бич, с който подкарват добитъка

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания