Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Фросина, дъщерята на цар Георгя Тертер старий
Действие пето
Явление I
Явление ІІ
Явление ІІІ
Явление ІV
Явление V
Явление VІ
Явление VІІ
Явление VІІІ
Явление ІX
Явление X
Явление XІ
  
Виж още:
Българска художествена литература /Българска Възрожденска литература /Драматургия
Фросина, дъщерята на цар Георгя Тертер старий
Автор:
Войников, Добри

Явление I

Престолна зала в Търново.


Смилец на престола с корона и скиптър, Кирамара на друга страна.

Кирамара (на старна за себе си). Седнал човек на трона с корона – василевс тон вулгарон1! А аз горката, аз... ни корона, ни... гаче не му съм жена.

Смилец (за себе си). Няма мир, няма спокойствие. Кучето, което нахраних, обърнало се да ме лае. Земи си, щото ти се пада, па върви си, човече. Остави ме спокоен: че аз за този трон цели години съм ахтел.

Кирамара (също). Забравил гату ми се молеше – ипсихи му! Матия му!2  Умирам за тебе, а днес...

Смилец. Сега Смилец лошев. Когато му струваше път да пали, да гори и да граби българските села, беше добър.

Кирамара. Тъй ми тряба. Гаче за мене не се намираше някой от рода ми, от кръвта ми. Зех са подир един дебеляк от рода на хондрокефалите. Добре ми думаше кира Мариола. „Кале му3, не се замесей от кръвта на палеовулгарите4: тяхната кръв е станала от праса.” Аз нямах уши да я слушам, болярска кръв е, думам, евгенис5.

Смилец. Побързах. Трябаше още да се почака. Той са е разсърдил. Иска той да отредява цар, гаче тук е Татарско. Намеря причина – Тертеровото избягване. Инак нямаше що...

Кирамара. Той мене забрави Господ него да забрави. Кирие му! Христе му! Да се не нарадва на короната си, да се строши на главата му!

Смилец. Дано Елтимир му изпълни татарската глава, дано му укроти кипналата злъч!

Кирамара (на Смилеца). Я да те попитам. Ще ли ми земеш ти мене корона, или не?

Смилец (намусено). Нямам време сега да мисля за твоята корона. Толкози работи на царството са на главата ми.

Кирамара. То са види вече – не ше нося корона. Кажи ми правото, че не ше стана царица, па и аз да си зная...

Смилец. Царството още не е оздравено. Но какво ше ми станеш царица?

Кирамара. Кога е за мене – не било оздравено. Той са натъкми, я? Тури и короната на главата си, навлече мантията, зе скептра в ръката си и седна на трона. За мене нямало на какво да стана царица. Тъй е то, кога един мъж не обича жената си.

Смилец. И ти ще туриш корона. После малко.

Кирамара. Трай, коньо, за зелена трева. Кого залъгваш ти? Дете ли!

Смилец. С един цар излязох на глава, ала с тебе не ще мога.

Кирамара. А че аз не съм халосаният Тертер да ма челнеш, па да ме заместиш с някоя млада. Нели ти зная сичките работи, що ги вършихте, за да го съборите от този трон, па ти да седнеш? На мене не минуват, не!

Смилец (ядосано). Стига си ми дрънкала. Да се махваш отпреде ми.

Кирамара. Куту не щеш да ма направиш царица, убий ма, па тогаз да земеш другата, дето я имаш на ума си.

Смилец (гневно). Да са махваш, ти казвам!...

Кирамара (също). Да даде господ да са не нарадваш на короната.

Отива.

Смилец (сам). С лошава жена човек и цар да стане, пак няма мира. Проклета гъркиня!...


1 Цар на българите.
2 Душо моя! Очи мои!
3 Мила моя.
4 Долните българи.
5 Благороден.

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания