Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 


Падащи баби
Даниил Хармс
17-те коня
Синята тетрадка 10
Случки
Падащите баби
Бобров си вървеше по пътя...
Оптическа измама
Четирима немци ядяха свинско...
Химелкумов
Професор Трубочкин
Обитавахме две стаи...
Американски разказ
Обезоръженият, или несбъднатата любов
Някакъв бояджия седна на една люлка...
История
Улично произшествие
В прозореца, закрит с щора...
Сонет
Когато съпругата замине някъде сама...
Григориев...
За това, как се разпръсна един човек
Един механик реши...
Касиерка
Баща и дъщеря
Един човек, на когото повече не му се ядеше сушен грах...
"Макаров! Почакай!"
Пасакалия № 1
Мария и Аня привличаха хорските погледи...
Иван Андреевич Редкин...
Един човек си легна да спи като вярващ...
Поздравително шествие
Тетрадка
  
Виж още:
Преводна художествена литература /Руска литература /Разкази
Падащи баби
Автори:
Иля Илф (Иля Арнолдович Файнзилберг)
Петров, Евгений
Хармс, Даниил

Григориев...

Г р и г о р и е в (като удря Семьонов по муцуната): Ето че дойде и зимата! Време е да запалим печката. Как мислите?
С е м ь о н о в: Според мен, ако се погледне сериозно на забележката ви, май че наистина е дошло време да палим печката.
Г р и г о р и е в (като удря Семьонов по муцуната): А според вас зимата тая година студена ли ще бъде или мека?
С е м ь о н о в: Ами ако се съди по това, че лятото беше дъждовно, зимата ще е студена. Когато лятото е дъждовно, зимата винаги е студена.
Г р и г о р и е в (като удря Семьонов по муцуната): На мене пък никога не ми е студено!
С е м ь о н о в: Напълно вярно е това, което казвате, че не ви е студено. Такава ви е натурата.
Г р и г о р и е в (удря Семьонов по муцуната): И не мръзна!
С е м ь о н о в: Ох!
Г р и г о р и е в: (удря Семьонов по муцуната): Какво "Ох"?
С е м ь о н о в (държи ръката си на бузата): Ох! Боли ме лицето!
Г р и г о р и е в: Защо ви боли? (И при тези думи цапва Семьонов по мутрата.)
С е м ь о н о в (пада от стола): И аз не знам.
Г р и г о р и е в (рита Семьоном по мутрата): Мене пък нищо не ме боли!
С е м ь о н о в: Аз тебе, мръснико, ще те отуча да се биеш! (Опитва се да стане.)
Г р и г о р и е в (удря Семьонов по мутрата): Ама и ти си един учител!
С е м ь о н о в (пада по гръб): Свиня мръсна!
Г р и г о р и е в: Я си подбирай изразите!
С е м ь о н о в (мъчи се да се надигне): Много търпях, братко. Стига вече. Ти, изглежда, не разбираш от дума. Сам си си виновен...
Г р и г о р и е в (рита Семьонов по мутрата с тока на обувката си): Приказвай си, приказвай си! Слушам те!
С е м ь о н о в (пада по гръб): Ох!
Влиза Лянев.
Л я н е в: Ей, какво става тук?

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания