Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Ранни разкази
Край воденицата
Андрешко
На майчин гроб
Пъдар
Невеста Нена
Прошението на жителите от с. Голяма Неволя до дяда Господа
Гусларят
Престъпление
Кал
Самичка
Косачи
Селско чудо
Пролетна измама
Братя
Тодор и Рада
Задушница
Хитрец
В съдилището
Любов
Моите приятели
Закъснялата нива
Орисия
На оня свят
На браздата
Еленкинът годеж
Печена тиква
Гост
Мило е отечеството
Спасова могила
Изкушение
Вдовец
Кито
Нещастие
Летен ден
Ветрената мелница
Кумови гости
Проклетисаната гора
Душата на учителя
Петко Комитата
Адвокат
Лепо
Рале
Иглика
Старият вол
По жътва
Напаст божия
Самодивските скали
  
Виж още:
Българска художествена литература /Литература след Освобождението до края на Първата световна война (1878-1918) /Разкази
Ранни разкази
Автор:
Елин Пелин

Невеста Нена

Рано една есенна утрин из село се разнесе пронизителен женски писък. Из улиците тичаше като замаяна Нена, невестата на Кольо Загорчето, боса, гологлава, с разскубана коса. Лицето и ръцете й бяха оцапани с кръв, която извираше някъде от главата, течеше на широки браздулици по бледния образ и капеше по кирливата пазуха. Нена тичаше, ревеше с всичка сила, с глас, задавен от сълзи, грозен, и викаше към всеки срещнат:
– Хорааа, пребиха ме. Моят мъж ме преби. Здравето ми взема, господ душата му да вземе!
Хората се отбиваха плахо от пътя, гледаха я учудено и я окайваха.
Нена мина край черквата, прекръсти се без да спира, прецапа с босите си крака воденичната вада и ревешката спря пред училището.
Беше много рано. Нямаше никой наоколо. Нена зарида сред буренясалия двор, помисли нещо и бутна вратата.
– Учителю, прошение да ми напишеш. Кольо, мъж ми, ме утрепа.
Училището бе пусто и рева й прозвуча още по-страшно в празния коридор.
Нена се върна и се обърна с безпомощния си плач към биволицата, която се чешеше на ъгъла.
– Олеле боже, какво да правя!
Биволицата протегна влажната си муцуна към Нена, погледа я зачудено с големите си очи и продължи да се чеше. Две подранили дечица, облечени в изтъркани дрешки, с торби през рамо, мълчаливо ядяха хляб, клекнали до училищната стена. Като видяха разкървавената жена, те скокнаха уплашени.
Нена почна да трие кървавото си лице с широките ръкави на ризата и да нарежда още по-високо:
– Моят мъж ми здравето взема, господ душата му да вземе!
Децата погледаха, постояха и бързо избягаха зад училището.
Нена се повайка насам-натам и наду гайдата към къщата на помощника.
Той дялкаше нещо на дръвника и, като видя Нена такава, остави работата си и я срещна чак на портата.
– Какво си тръгнала из село като клана-недоклана – назад! Не ща да ми плашиш децата!
– Олеле, чичо Симоне, – зарева с всичка сила Нена, – моят мъж здравето ми взема, господ душата му да вземе!
– Мълчи, мълчи, – викна чичо Симон. – Тю, какво гласище! Не викай толкова, не си в гората. Бил те – бил, мъж ти е, воля му е. Ако ще, ще те бие, ако ще, ще те гали, пък ти си му жена – търпи! Като те е бил, не те е убил!
Стрина Симоница беше си подала главата из къщната врата и гледаше плахо. Чичо Симон й подмигна да си влезе, но тя се престори, че не разбира, и продължи да гледа.
– Я влезни вътре, да не ядеш и ти дървото, – подвикна й строго мъжът, и тя офейка, като че се изпари.
Невеста Нена престана да вика, но из гърдите й се къртеха дълбоко подавени стонове.
– Как ще се живее вече, чичо Симоне! Викнете го, посъдете го. Всеки ден бой, бой – за нищо и за никакво. От желязо да съм, не мога утрая. Ще ме съсипе.
На пътя бяха се събрали вече купчина любопитни мъже, жени и деца.
– Хайде, хайде, невесто, – подвикна помощника, – върви си, не мога да ти помогна. Иди при писаря, той по разбира законите.
Нена пак даде воля на душата си, отпусна глас и запищя към общината.
– Какво има, невесто? – посрещна я писарят пред канцеларията. Той бе спал вътре и сега току-що беше се умил и изтриваше с пешкир мокрото си лице.
– Мъж ми Кольо ме изеде, господин Панайоте. Прошение давам да го съдите, – заговори на песен Нена, като извиваше продължително края на всяка дума.
– Къде ти е прошението? – попита сериозно господин Панайот, като метна пешкира на рамо и почна да закопчава ръкавите си.
– Те ми прошението, – запя през сълзи Нена и наведе пред писаря разчорлената си коса, която бе слепнала от съсирена кръв.
Господин Панайот турна очилата и прегледа внимателно раната.
– Бре, хубаво ти е пукнал кутлицата! С какво те удари?
– С климията ме удари, гръм да го удари!
– Я слушай, Панчо, – обърна се господин Панайот към общинския пъдар, който току-що беше дошъл от някъде, – намери малко вълна да й запарим раната, че ще й изтече мозъкът.
– Очите да му изтечат, – завика невеста Нена и доброволно наклони глава, докато писаря и пъдаря й запаряха раната.
– Е, какво искаш, невесто? Ако искаш да се развеждаш, дай прошение до владиката – това е негова работа.
– Не искам да се развеждам, – зарева Нена, – не искам, не искам. Искам да го смъмрите, да го посъдите, да ме не бие вече!
– Ако го съдиш за побой, ще го затворят.
– Ааа, – завика пак Нена, – не ща да го затворят. Кой ще гледа къщата? Не ща!
– Тогава иди при попа да ви помири. Той ви е венчал, той да ви съди.
Нена не чака повече. Тя зарева пак, мина край любопитно натрупаните около нея жени и без да ги погледне, съпроводена от шеги и насмешки, скриви към поповата къща.
Попа гологлав и без расо сипваше помия на два угоени шопара и им говореше галено, като ги чешеше зад ушите. Като видя Нена, кървава и разплакана, той я спря със суров глас:
– Къде си тръгнала, ма? Я се погледни каква си!
– Олеле, отче, – заплака и занарежда своята кратка история Нена. – При теб ида да ти се оплача. Кольо ме утрепа. Ти си ни венчал, ти да ни съдиш.
Сълзите й затекоха обилно и правеха браздулици по засъхналата кръв на лицето й. Тя се тръшна на земята и се сви като изгонено куче, завря лицето си в скута, хвана се за главата и зави като на умряло.
– Сирота аз, сирота! Каква ме орис постигна! Три годин става, как се ожених. Бял ден не съм видяла. Божичко, божичко! Дали съм грозна-омразна, дали съм клета бездетка, та ме е така намразил.
– Мълчи! Мълчи! Стига си вила. Какво съм ти крив аз, че те бил мъжът ти? Докато се вземахте, селото наопаки обърнахте с вашата любов, сега си дошла тук да цивриш. Махай се! Иди му искай прошка!
Попа хвана Нена за ръцете, изправи я на крака и я изтика из портата.
Нена се намери пак на пътя и не знаеше накъде да тръгне. Зад нея се чуваше лакомото мляскане на свинете.
Хорските сърца бяха корави, немилостиви. Никой я не разбра, никой я не утеши. Тя чу само укори и подигравки и й се струваше, че е паднала в някакъв дълбок и тъмен кладенец, от който никога няма да излезе. Никой не попита нейното скръбно сърце, защо я боли. Тя престана вече да плаче. Тя вече не усещаше и болката на счупената си глава. В душата й имаше по-голяма рана и тя я болеше. Тая болка беше свила нейната млада изтощена снага на купчинка, и в тая купчинка се беше събрало едно горчиво море, в което тя се давеше.
На пътя пак се струпаха любопитни хора, гледаха я отдалече, тюхкаха се и подмятаха шеговити думи. Милостиви жени я задърпаха, заговориха с утеха, но Нена стоеше свита, като загубено куче, след което всеки хвърля камък. Стоеше неподвижна, сама самичка в целия свят, не вдигаше очи да погледне никого, и стенеше задушено.
От големия орех пред поповата къща върху нея падаха едно след друго мъртви корави листа като замръзнали въздишки и я покриваха, но тя не трепна да ги отърси.
Отсреща се зададе мъжът й Кольо с голямо дърво в ръка.
– Още ли е тука оная магарица? – завика той. – Да си остави децата да плачат, и да скита по улиците като луда.
Като го видя, Нена пак почна да пищи и да нарежда:
– Кольо, Кольо, как ще се, Кольо, живее! Ако не те е срам от хората, не те ли е грях от бога!
Кольо я хвана за плитката и я задърпа.
– Хайде, прибирай се дома, не ставай за смях на хората.
Той я бутна напред и я подкара с дървото като овца.
– Брей, Кольо, – обади се една стара жена, – не бий булката си – бога биеш.
– Защо да я не бия? Жена ми е. Моя жена, – изръмжа Кольо и скриви подир невестата си към къщи.

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания