Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Стихотворения (1922)
Блокова песничка
Разпятие
Трамвая на Длъгнеков
Грижи за бедните
Любовно писмо
На гурбет
Пързалка в Кюстендил
Дипломация в Лозана
Пролетен грях
Радикалски марш
Из „Тайните на харема”
Криза
Благовещение
Бюфетна злободневка
+ Артист Лойд Джордж
Подаръци за празниците
Манна небесна
Анкетата между дружбаши и блокари
Елин Пелин
Задачи
Есенна печал
Есен в Анадола
Недейте, братя!
Тревожни дни
Пижо, Самохвалов и българската Темида
Конференция
Когато атовете се ритат, магаретата теглят
Февруари (Февруари се навъси...)
Сестрите
Стачка
Юли
Изборна картинка
Чиновнишка песен
Тазгодишния Христос
Митинг за Тракия
Януари (Тегнат сиви небесата...)
Юни
Хроника
Август
Златен оркестър
Изборно хоро
Господа читатели
Тъй рече Александър
Юлски кинофилм
Красавицата
Януари (В хладна тога от кристали снежни...)
Февруари (Бяла зима. Леден вихър се пониса...)
Сандо кеседжия и Марко Кралевики
  
Виж още:
Българска художествена литература /Литература между двете световни войни /Поезия
Стихотворения (1922)
Автор:
Смирненски, Христо

Пижо, Самохвалов и българската Темида

П и ж о:
Бре, божем бяхте мирни гости,
а нямали сте капка чест!

С а м о х в а л о в:
Не съм аз крив, че толкоз прости
и глупави сте си до днес.

П и ж о:
Но възмути се от мизерния
ви подвиг всичко честно в нас!

С а м о х в а л о в:
У вас?!... У нашата губерния
кой ни се сърди, питам аз?

П и ж о:
Шпиони, разни тъмни мрежи,
под съд вий — още отсега!

С а м о х в а л о в:
Недей се, моля, толкоз ежи!
Това е глупава шега!

П и ж о:
Да, ний си имаме Темида,
закони има и у нас!

С а м о х в а л о в:
О, да! Бих искал да я видя,
макар без сила и без власт!

П и ж о:
Не е безсилна, господине,
макар така да ти се чини!

Б ъ л г а р с к а т а Т е м и д а:
Макар да съм момиче слепо,
все пак у своите везни
и Самохвалов, и Кутепов
бих сложила, но... извини!

П и ж о:
Да извиня? Нима не можеш
ти в тез везни да ги положиш?
Забрави ли какво да правиш,
щом фактите са налице?

Т е м и д а:
Не, зная аз, но ти забравяш,
че съм със вързани ръце.

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания