Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Пижо и Пендо
Старата пара
Кумови гости
От Пена до Пижо
Гиго
Три силуета на горубленския път
Отечество любезно
Писмото на Пижо
Ветаро
Гелевата мука и неволя
Самодивско пиле
По пътя
Нощ
Герчо
Нане Джуровата Грозданка
Добра среща
  
Виж още:
Българска художествена литература /Литература между двете световни войни
Пижо и Пендо
Автор:
Елин Пелин

Герчо

Герчо ще одумам.
Те, Грозданка му е либе, па и она се бои като го види у делник. Нескопосен, като попско чедо, проклет да е. Меча капа му над вежди, а под них две вълчи очи, с орлов поглед, що фърлят искри като от кютук бъдник. На пояса му кожен силях с четири преградки, у всяка нож, а у среднята пищов кремъклия, що гърми като топ и рита като магаре, да простите. На бедро обесил тутуница, пуна с кескин тутун и с лютаци кремъци, а до него виси огнило, тежко до пол ока и люто като арнаутин. Воз колене превързал ногавици от язовги. Обул небричени царвули от див шопар, също като че стъпил на таралежи. Па кривака му да видиш – сърце че те свие: цяла суровица, на крайо с малюга, ете, да прощава ваша милост, колко главата ти. На бой – деветнадесет наснован, дълъг като велики пости и прав като лесков остен. Па опретнал ръце до лактите, а по них се опънали жили като въжета. Хеле като пойде на некъде – бегай да бегаме! Като се заклати на рамо с кривака, па като закрачи... Махни! Пцета лаят, та дор керемиди падат! Всичко живо из село се на крак дигне! Халетина! Хала, че речеш, го е родила, а то майка му е стрина Нена – женица, у шепа да я земеш.
Грозда му е първо либе и го обича толко, че би го втикнала на коса си, над само челото, да е Герчо цвете. А пък да се яде или да се пие, она би премижала, па би го изпила със се капа и ногавици. А он нали е момче, брате, ни се пие, ни се яде, току сака да се либи...
Такъв е у делник Герчо. Е що чеш му – работник! Ама у празник да го видиш, ухо че си режеш, ама че кажеш: "Това не е он, синецо, тамо нему." Над вежди налупил, като тъмен облак, църна капа равница от ягне бозайниче. Облекъл конопена кошуля с червени шевици–криволици, с огърляк, висок чоперек и три пръста, шарен–везан, по краищата с клекавец, а на клекавецо тютюрмета треперят.
Воз кошулята му църно менте с бели конци нашарено от тегели на тегели, а на ръкавете дор до четири: един горе, един доле, един такъв, един по–такъв. Беневреци му от снег по–бели, па се лепнали на него, като излени. До колене навуе насукал, а отгоре им църни върви козиняви на гривици, на гривици. Па претегнал тънка половина с ален пояс, що очи пръска, па му спуснал от лево ресите на кичор, а они гъсти, ситни, море да речеш, с ръка неловени.
А лицето му, ете, светнало, като това ясно слънце, па младо, па пълно, па оно! Душа да огрешиш, па да му завидиш! Майке!
Па като се хване на хорото на челото, па подскокне да му дзвекнат три реда верижници на бедра, оно го избие роса като сребрен кръсток на водици.
Па като навири глава, като скокне, па извика: "Иии–и–й... тука ти е пато!" Па като приситни! Море, мъртав да си, па не мож утрая: че заскачаш като самодива! Бога ми ти казвам: дека Герчо хоро играе, трева нече да поникне и до... не знам кога.
Село се размири, свет се разонодя, бе брате. Моми луди полудеха за него. А Герчо се тая си знае: да лудува, па глава у ярем, санким у женило, да не туря. Хитър синец, проклето му сърце! Поразии прави, сякаш луд–лудее по момите, а кога му некоя спомене за такова, сети се де... да се уземат, он на жегла ударя и страни като вол от налбантница.
Ама и он че влезе у клопката! Хем знаете ли кой че му я курдише? – Гроздана, нане Джурова Грозданка, що е от грозде по–сладка.

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания