Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Песни за Македония (1913-1916)
Българският Бог
След Сливница...
Тържествен час
Затуй ли бе това?
„Ни педя земя!”
Там!
Полковете
Охридско езеро
Христос възкресе!
Разговор с тях
Крали Марко
Нощно бдение
Все там...
Час велик
В бури...
Българската доброта
Среща на Шар
Рождество
Свети Клименте!
Нашите дни в историята
Песен, песен моя!
Пробуда
На кокичето
Мило либе, тук земята...
Езикът наш
В улиците тъмни...
Аз вчера посетих Борисова градина...
Що чула Витоша...
„Горко на победените!”
Часът
На гарата
„Балканският Шейлок”
Сръбско бягство
Да се не гордейме*!
Пред творчески труд
О, песни
Все вие!
Радостта на сенките
На тържествата под покривката...
На сръбския народ
Дъб
Песни за нея?*
Благодаря ти, боже!
Крали Марко събуден
На кръста!
Народният марш
Южнякът...
Радост на македонските долини*
Трите наши езера
Световната война...
Епилог
Из „Песни за Македония” (1916)
  
Виж още:
Българска художествена литература /Литература след Освобождението до края на Първата световна война (1878-1918) /Поезия
Песни за Македония (1913-1916)
Автор:
Вазов, Иван

Иван Минчов Вазов (27.06.1850, Сопот - 22.09.1921, София). С помощта на учителя Партений Белчев, руски възпитаник, Иван Вазов отрано се приобщава към руската поезия. През 1865 г. учи гръцки език в Калоферското училище при Ботьо Петков (баща на Христо Ботев), като става негов помощник-подидаскал. Там намира богата библиотека от френски и руски книги, които изиграват голяма роля за литературното му развитие. През 1866 г. Вазов усърдно изучава френски език и се увлича от поезията на П. Беранже, В. Юго и А. дьо Ламартин. През 1868 г. трябва да помага на баща си в търговията, но той продължава да пише стихове (част от тях излизат през 1880 г. в стихосбирката 'Майска китка'). През 1870 г. в 'Периодическо списание на Браилското книжовно дружество' излиза и първото му публикувано стихотворение 'Борба'. В Румъния е изпратен през 1870 г., но той продължава да пише стихове в патриотично-просветителски дух, които печата в 'Периодическо списание', списание 'Читалище', вестник 'Отечество', вестник 'Свобода' и др. В началото на 1881 г. е избран за председател на Пловдивското научно книжовно дружество и става главен редактор на издаваното от него списание 'Наука' - първото сериозно научно-литературно периодично издание след Освобождението (1878). Пловдивският период е извънредно благоприятен за творческото развитие на Вазов. През тези години поетичният му талант съзрява в целия си блясък, изявява се и дарбата му на белетрист. Произведенията му от това време създават основата на българската следосвобожденска литература в почти всички литературни жанрове, очертавайки и редица от класическите й върхове - цикъла 'Епопея на забравените', стихотворенията 'Българският език', 'Към свободата', 'Не се гаси туй, що не гасне', 'Новото гробище над Сливница', повестите 'Немили-недраги', 'Чичовци', разказа 'Иде ли?' и др.

Трите стихосбирки 'Под гръма на победите', 'Песни за Македония' и 'Нови екове' са свързани с Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. С патриотичен възторг Вазов възпява в тия сбирки счупването на веригите на отоманското робство и победния марш на българския войник. Мнозина обвиняват Вазов, че не успява да схване разликата в целите на войните - Балканската и Първата световна - и някъде изпада в краен национализъм.

Стихосбирката 'Песни за Македония' е писана през 1913, 1915 и 1916 г., т. е. преди стихотворенията от 'Нови екове', които датират от 1916 и 1917 г. Според събитията, които отразяват, двете стихосбирки също следват тоя ред.

В авторовия оригинал 'Пести за Македония' се състои от два дяла: 1913 и 1915-1916, които в настоящия справочник са умишлено пропуснати.

  >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания