Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 


Как да живеем с... инсулт и инфаркт
Приложение 6
VI. Конкретизация на дейността
А. Действия на общопрактикуващия декар за диагностициране на МСБ
Б. Действия на специалиста невролог за диагностициране на МСБ
В. Действия на ОПЛ при болни с потвърдена диагноза МСБ
Г. Действия на специалиста невролог в доболничната помощ при болни с потвърдена диагноза МСБ:
  
Виж още:
Здравна и медицинска литература
Как да живеем с... инсулт и инфаркт
Автор:
Смит, Том

Б. Действия на специалиста невролог за диагностициране на МСБ

а) Диагностичен процес при АИНМК и ТИА
За потвърждаване или отхвърляне на диагнозата специалистът невролог извършва:
• соматичен статус
• неврологичен статус
• провежда изследване чрез невропсихологични тестове и оценъчни скали за откриване на леки памстови и/или когнитивни нарушения
• насочва болния за провеждане на лабораторни изследвания: ПКК, СУЕ, кръвна захар, креатинин, електролити, липиден профил, хемостазни параметри и др.
• насочва болния за провеждане на функционални и невроизобразителни изследвания: ДС, КТ, ЯМР, ЕКГ, ехокардиография, ЕЕГ, очни дъна, отоневрологично изследване, АГ – при болнични условия (при Доплерсонографски данни за сигнификантна стеноза на ВСА – над 70%)
• при необходимост консултира болните с офталмолог, кардиолог, съдов хирург
След приключване на диагностичния процес специалистът невролог:
• назначава съответно консервативно лечение
• насочва болния за оперативно лечение, ако са установени съответни индикации (каротидна ендартеректомия, кардиохирургично лечение).

б) Диагностичен процес при мозъчни инсулти, ОХЕ, тромбози на мозъчни вени и дурални синуси
При тези състояния специалистът невролог след щателен преглед насочва болния за СПЕШНА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ чрез ЦСМП.

в) Диагностичен процес при болни със съдова деменция
При болни със СД специалистът невролог извършва следните дейности:
• соматичен статус
• неврологичен статус
• психичен статус
• прилагане на тестове за оценка тежестта на деменцията (minimental state examination)
• насочва пациента за лабораторни изследвания (кръвна захар, електролити, креатинин, ПКК, чернодробни трасаминази, серумни нива на витамин В12, проби за HIV и Lues и при необходимост изследване на ликвор)
• насочва болния за провеждане на невроизобразяващи изследвания – КТ или ЯМР
• насочва болния за подробно нервно-психологично изследване
• насочва болния (при необходимост) за консултация с психиатър.

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания