Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 


Как да живеем с... инсулт и инфаркт
Глава 1. Причинителите на инсулта
Глава 2. Първите няколко дни
Глава 3. Последиците от мозъчния удар
Глава 4. Психика, интелект, настроение
Глава 5. Обратният път
Глава 6. Започнете живота си отново!
Глава 7. Всекидневните проблеми
Глава 8. Медикаменти за лечение на инсулт
Глава 9. Съвременни аспекти в лечението на инсулта
Глава 10. Сърдечно-съдова система
Глава 11. Ангина пекторис (стенокардия)
Глава 12. Сърдечна атака (миокарден инфаркт)
Глава 13. Жените и сърдечните заболявания
Глава 14. След сърдечната атака
Глава 15. Съвременни аспекти в лечението на миокардния инфаркт
Глава 16. Няколко полезни съвета
Глава 17. Най-често предписвани лекарства при сърдечни заболявания
За автора
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
  
Виж още:
Здравна и медицинска литература
Как да живеем с... инсулт и инфаркт
Автор:
Смит, Том

Глава 3. Последиците от мозъчния удар

Пораженията от инсулта зависят най-вече от това коя част на мозъка е засегната и до каква степен. Способностите на човек да се движи, чувства, чува, вижда, усеща миризми, говори и мисли зависят от взаимодействието между отделните зони на повърхността на мозъка – т. нар. мозъчна кора. При спиране или намаляване на кръвоснабдяването на тази част на мозъка неговите специфични функции се губят.
Всяка половина на мозъка се кръвоснабдява от отделна артерия, изхождаща от съответната половина на Вилизиевия кръг. Ето защо ударът винаги засяга само една от страните на мозъка. Така че последствията в повечето случаи са само за едната половина на тялото – лява или дясна.
Зоните в мозъчната кора имат различна степен на значимост по отношение на функциите на тялото. Съществуват области в челната част на мозъчната кора, които са почти пасивни, тоест, ако те са поразени, няма да възникнат особени проблеми. От друга страна, дори минимални поражения в зоната зад челната част на мозъка могат да предизвикат парализа – хемиплегия, или загуба на сетивност – хемихипестезия, в противоположната на увредената част на тялото.
Веднага след инсулта парализираните ръка и крак са с намален мускулен тонус. Но в рамките на няколко часа или дни мускулният тонус може да се повиши по „спастичен” тип. Сухожилните и надкостните рефлекси са болестно повишени. Получават се патологични рефлекси – при нанасяне на дразнене с остър предмет по ходилото палецът се разгъва нагоре, а останалите пръсти се разперват като ветрило (явлението се нарича още положителен патологичен рефлекс на Бабински). Тази реакция е твърде различна от нормалните рефлекси, при които в същата ситуация пръстите на стъпалото се свиват надолу.
Спастично повишеният мускулен тонус на крайниците е признак за наличието на сериозен проблем. Ако незабавно не се вземат мерки за неговото разрешаване, той може да остане за цял живот. Засегнатите крайници трябва системно да се тренират – да се разтягат и раздвижват с интензитета на тяхното нормално натоварване. В случаите, когато тези упражнения не се правят редовно, парализираните ръка и крак се свиват или изпъват в определена поза поради спастично повишения мускулен тонус. Ако през следващите няколко месеца се пренебрегнат двигателната рехабилитация и физиотерапията, тази деформация става необратима (развиват се мускулни контрактури).
Хемихипестезията също не е обикновена загуба на сетивност. Прекаралите мозъчен удар губят напълно или частично усещанията си в засегнатите крайници. Някои от пострадалите игнорират своите парализирани крайници (когато инсултът е в дясната голямомозъчна хемисфера и са парализирани лявата ръка и крак). Това определено е голямо затруднение за болногледачите и медицинския персонал, тъй като в първите дни болният изобщо не може да им сътрудничи и да изпълнява и най-елементарните инструкции.
Болните с мозъчен инсулт, които имат хемипареза и хемихипестезия, не могат да разпознават чрез докосване и опипване най-обикновени предмети от всекидневието като писалка, прибори за хранене и ключове. Можете да си представите колко труден е процесът на възстановяване на болния! Освен това разположението на нервните пътища, идващи от очите към мозъка, е такова, че когато едната част на мозъчната кора пострада от мозъчен удар, се губи и зрителното поле, командвано от съответната половина на мозъка. Това състояние се нарича хемианопсия.
Обикновено страдащите от хемианопсия се затрудняват, когато трябва да опишат своето състояние. Пострадалите може дори да не осъзнават, че са загубили половината от зрителното си поле, защото здравата половина продължава да функционира без никакви смущения. Много често хемианопсията се установява едва след офталмологично изследване. Ето защо всеки, възстановяващ се след мозъчен удар, трябва да бъде прецизно изследван и за подобен проблем.
Нарушения като загубена или намалена двигателна способност, сетивни и зрителни разстройства влошават чувствително качеството на живота, но съществуват и далеч по-неприятни последици от мозъчния удар. При хората, служещи си с дясната ръка, инсулт в лявото полукълбо на мозъка означава парализа на дясната ръка и крак и дясната лицева половина. В лявата голямомозъчна хемисфера се намира малкият, но изключително важен „център на комуникациите”, наречен още център на Брока. Ако той се засегне, пораженията обхващат и способностите за четене, писане, говорене и разбиране. При левичарите удар в дясната част на мозъка има същия ефект. Медицинското наименование на това състояние се нарича афазия. В зависимост от конкретното поражение тя може да е резултат от блокиране на постъпващата информация в „комуникационния център” или на процеса на отправяне на информацията към околния свят. При по-сериозните случаи са засегнати както способностите за разбиране, така и способностите за изразяване (речево нарушение). В резултат някои от болните губят изцяло уменията си за комуникация, други могат да говорят, но думите им са лишени от смисъл.
Друг говорен дефект – апраксията (или дизартрия), се появява в резултат на поражение на онази част на мозъчната кора, която контролира мускулите на говорния апарат – ларинкс, език, устни и меко небце. Говорът остава смислен, но артикулацията е много затруднена. При тези пациенти голям проблем е и преглъщането, тоест при тях рискът от задавяне при хранене е много голям.
Естествено е да се предположи, че когато движенията, сетивността и зрението са влошени, а пациентът е с афазия, много други социални функции ще бъдат засегнати. В повечето случаи се налага да бъдат възстановявани или усвоявани съвсем отначало основни умения. Смущенията в зрението затрудняват четенето, а някои видове инсулти водят до алексия – състояние, при което пострадалият не може да чете писмен текст. Странно е, че някои от хората с алексия могат да четат думите, ако са написани вертикално. Откриването на тази способност може да е от полза за възстановяването на болния, но при условие че се започне работа в тази насока възможно най-рано след удара.
Алсксията може да изчезне бързо и напълно. В някои случаи възстановяването е частично, в други – нарушението е необратимо. Счита се, че пациентите, които са чели повече преди инсулта, имат по-добри шансове за възстановяване. Но като цяло е много трудно да се предположи какъв е шансът за възстановяване при всеки отделен човек. Обикновено паралелно с алексията върви и аграфията – загуба на способността за писане. Степента на подобрение при отделните пациенти и в този случай варира съществено. Много тежки например са последствията от аграфията при музикантите, защото в това състояние те не могат да четат и разбират нотни текстове.
Някои хора възстановяват способността си да пишат, но често не успяват да намерят точните думи за това, което искат да изразят. Като последствие остават и проблеми с правописа – най-често повтаряне или пропускане на букви.
Афазията може да се изрази и в загуба на елементарни математически умения. Болният не може да разпознава цифрите и не успява да извърши елементарни аритметични действия като събиране и изваждане. Въпреки това, ако възстановяването върви добре, тези способности се възвръщат бързо и напълно. Този процес до голяма степен зависи от това доколко са били развити интелектуалните способности преди удара, както и от желанието и волята, проявени от страна на болния и на грижещите се за него.
Проблемите, описани по-горе – афазия, алексия и аграфия, са резултат от инсулт в лявата част на мозъка при хората, служещи си с дясната ръка, или съответно на поражения в дясното полукълбо при левичарите. Ако уврежданията в мозъка са в противоположната на описаните случаи мозъчна половина, уменията за възприемане, изразяване и комуникация остават ненакърнени. В тези случаи дори и при наличието на хемиплегия и хемихипестезия животът на пострадалия продължава по много по-нормален начин.
Но и тогава има ред други проблеми освен парализата и загубата на сетивност. При хората, служещи си с дясната ръка, дясната половина на мозъка е отговорна за умението да виждат в перспектива, да преценяват разстояния и форми, да определят вътрешната взаимовръзка между предметите в заобикалящата среда. (Разбира се, при левичарите лявата част на мозъка отговаря за тези функции.)
Животът може да бъде много затруднен и по доста по-различни начини от изброените дотук. Двете половини на мозъка имат много различни функции.
Мозъчната половина, противоположна на ръката, с която пишем, контролира движенията, чувствителността и координацията на говора.
Мозъчната половина, съответстваща на ръката, с която пишем, отговаря за по-недоловими и фини дейности като преценка на перспективата в пространството, на разстоянията, на формите, на разположението на предметите в пространството и взаимовръзката между тях.
Това означава, че удар в мозъчната половина, съответстваща на по-силната ни ръка (лява за левичарите и дясна за десняците), ще създаде специфични проблеми за посочените групи хора. Рутинни действия като хранене, гримиране, сресване, бръснене, миене на зъби, къпане и обличане могат да се окажат много трудни или дори невъзможни за изпълнение. Много хора с подобни поражения не осъзнават напълно или отказват да повярват, че състоянието им е толкова сериозно, и опитват да се справят, както са го правили преди заболяването. При по-леките случаи проблемът се изразява само в обличане на дрехите наопаки например, но при сериозно пострадалите може да доведе до тежки битови злополуки. Жизнено важно е болногледачите да не подценяват този тип проблеми.
Фактът, че речевите способности на болния са непокътнати, не означава, че той не се нуждае от помощ в ежедневието си.
За някои хора ударът в лявото мозъчно полукълбо може да е катастрофален. Един художник или архитект, който е изгубил усещането си за перспектива и разположение на предметите, но е залазил умението си да рисува или чертае, в крайна сметка създава творба, която се оказва бъркотия от несвързани по между си предмети. Този тип пациенти се нуждаят от особено съчувствие и внимание по време на възстановителния процес.
Инконтиненцията (изпускането по голяма и малка нужда) е друг проблем, свързан с инсулта. В първоначалния период след удара освен нарушения в степента на осъзнатост много от пациентите не могат да контролират елементарните си физиологични функции. В резултат на нарушения в главния мозък пикочният мехур и дебелото черво се изпразват спонтанно.
При огромен процент от болните инконтиненцията преминава в рамките на няколко дни. Но през този период болногледачът трябва да се съобразява с това затруднение и да поддържа пострадалия чист и сух. Много рядко инконтиненцията остава постоянна. Добре е грижите в това отношение да се организират още преди болния да бъде изписан за домашно лечение.
Проблемите, описани в тази глава, са най-вече от физическо и физиологично естество и съответно са лесни за откриване и разясняване. Много от тях до голяма степен могат да бъдат разрешени. Значително по-трудни за дефиниране са пораженията, които ударът нанася върху психиката на пострадалия. Разбираемо е, че заболяването понякога променя изцяло характера: депресията е много често и сериозно последствие от инсулта. Роднините на болния често споделят за очевидна промяна в темперамента и интелекта.

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания