Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 


Как да живеем с... инсулт и инфаркт
Приложение 6
I. Основни цели
II Целеви групи
III. Очаквани резултати
IV Институционална рамка
V Общи положения
VI. Конкретизация на дейността
  
Виж още:
Здравна и медицинска литература
Как да живеем с... инсулт и инфаркт
Автор:
Смит, Том
Приложение 6

Национален консенсус за профилактика, диагноза, лечение и рехабилитация на мозъчно-съдовите заболявания
Велико Търново, 30 март – 1 април 2001 г.
Под егидата на НЗОК и МЗ

Националният консенсус за профилактика, диагноза, лечение и рехабилитация на мозъчно-съдовите заболявания е изработен н приет от специалисти от:
• Българско дружество по неврология
• Катедра по неврология – Медицински университет, София
• Фондация „Предпазване от мозъчни инсулти”

Днес, 31 март 2001 г., долуподписаните специалисти достигнахме до консенсус за диагноза и лечение на мозъчно-съдовата болест.

Проф. П. Стаменова, проф. П. Шотеков, проф. С. Янчева, проф. Е. Хаджипетрова, проф. Д. Хаджиев, доц. Н. Делева, доц. Божинов, доц. И. Велчева, доц. М. Даскалов, доц. Д. Чакъров, доц. М. Рашева, доц. И. Петров, доц. И. Манчев, доц. И. Миланов, доц. М. Попова, д-р С. Велева, д-р С. Малякова

Мозъчно-съдовата болест (МСБ) не е самостоятелна нозологична единица. В това понятие се включват различни исхемични и хеморагични нарушения, които се развиват в артериалната и венозната част на мозъчното кръвообращение:

1. Исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение:
• Асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение (АИНМК)
• Остра хипертонична енцефалопатия (ОХЕ)
• Транзиторни исхемични атаки на мозъчното кръвообращение (ТИА)
• Мозъчни инфаркти (исхемични мозъчни инсулти – ИМИ).

2. Хеморагични мозъчни инсулти (ХМИ):
• Паренхимни мозъчни кръвоизливи (ПМК)
• Субарахноидни кръвоизливи (САК).

3. Тромбози на мозъчни вени и дурални синуси.

4. Съдова деменция (СД)
Сред социално значимите, широко разпространени заболявания в нашата съвременност мозъчно-съдовата болест заема основно място. Нейната първостепенна медико-социална значимост е резултат както от високата заболеваемост и смъртност, така и от тежката инвалидизация на част от преживелите мозъчния инсулт болни.

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания