Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 


Чичовци
I. Общество
II. Варлаам Копринарката
III. Иван Селямсъзът
IV. Хаджи Смион
V. Посещение
VI. Какво казваше една нощна качулка?
VII. Двете батареи
VIII. Иванчо Йотата
IX. Миролюбие на един мироносец
X. Убедителност на един сладкодумец
XI. Хаджи Смион и Иванчо Йотата
XII. Волтерианци и елинисти
XIII. Разходка
XIV. Въздухът трепери
XV. Господин Фратю
XVI. Варлаам пръска прокламации
XVII. Не само инженерите правят лоши мостове
XVIII. Палатът на Мунча
XIX. Подидаскал Мироновски
XX. Дядо поп Ставри
XXI. Мичо Бейзадето
XXII. Господарят на мексиканеца
XXIII. Кьошкът
XXIV. Сцена, в която последната роля играе мексиканецът
Епилог
  
Виж още:
Българска художествена литература /Литература след Освобождението до края на Първата световна война (1878-1918) /Повести
Чичовци
Автор:
Вазов, Иван

XIX. Подидаскал Мироновски

Подидаскал Мироновски нямаше повече от двайсет и пет години, беше сухичък, смирен и твърде срамежлив. Някои казваха, че се спрепал, кога срещал млади жени, а особено кога минува край вратнята на чорбаджи Йеронима, дето весден зяпаха разглезените му дъщери. Той само един път беше разменил няколко думи с по-голямата мома и ето как: като минувал край вратнята им, тя го поздравила учтиво:
– Добър час, господин Мироновски!
– Добър час, госпожо! – отговорил той, като се изчервил цял и отминал бързешката.
Но макар и срамежлив, подидаскал Мироновски се контеше твърде грижливо, всяка събота вечер си окалъпваше феса, бръснеше се в неделя заранта, преди черква, да му е свежа кожата, носеше в празничен ден новите си шаячни панталони, с диплите им още (той ги туряше да ги притиска цяла неделя големият му ковчег), ваксосваше си от вечер кундурите, пиеше много боза да се накръви и правеше редовно посещения на първенците, от политика. Най-много чест отдаваше на Карагьозоолу.
– Как си със здравето, даскале? – питаше благоволително чорбаджията.
– Най-добре, благодарим – отговаряше покорно-усмихнато подидаскалът.
– Как отивате с дечурлигата? Слушат ли ви?
– Най-добре, благодарим.
– Моят чапкънин, Гого, чете ли!? Как е в дароването?
– Най-добре, благодарим.
По големи празници подидаскалът повеждаше учениците по къщята на първенците, да им честити с песен светлия празник. Спираше се насред двора и изпяваше с децата гръмогласно песента, която той самичък беше съчинил за случая. Прочее, първенците го много обичаха едно за това, а друго, защото всякога им ставаше на крака и ако пушеше, скриваше тозчас цигарото в джоба си.
Подидаскалът беше човек мълчалив и пазеше много тайна, затова учител Гатю само нему поверяваше бунтовните писма и вестници, които му идеха от Букурещ. Подидаскал Мироновски никому не ги четеше освен на госпожа Соломония, но тайно, а тя тайно обаждаше на госпожа Евлампия, а госпожа Евлампия още по-тайно обаждаше на госпожа Евгения-Полидора, която съвсем тайно съобщаваше това на всичките си мирски роднини, които тайно вече бяха казали на чорбаджиите, че трябва да се даде път на главния учител, който тайно имаше сношения с букурещкия комитет.
Щом стигна на училището, побърза да потули опасните книжа. Най-напред той ги премести от полицата в долното долапче, от долното долапче под миндера, но като не беше пак спокоен, извади ги и мушна вън под стълбите, за да ги занесе оттам в буренака в градината, от буренака той мина в оградата на гробищата и ги завря в коностаса на дъсчения гроб на чорбаджи Арменка. По тая причина Мирончо по-после казваше, и твърде духовито, че чорбаджи Арменко през живота си предаваше патриотите, а след смъртта си ги укриваше.
Едвам се завръщаше из гробищата, той съзря насреща си дяда поп Ставря.

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания