Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Литературно-художествена критика, есета, публицистика
Из списание „Везни”
In memoriam Димчо Дебелянов
Фрагментът
Езикът
Стефан Маларме
Небето
Родно изкуство
Александър Блок
Юбилейна изложба
Българският народ днес
Възвание към българския писател
Артюр Рембо
Музиката и другите изкуства
Спомени за Емил Верхарн
„Български балади” от Теодор Траянов
Няколко глави от психологията на творчеството от М. Арнаудов
Георги Райчев
Народен театър
  
Виж още:
Други литературни произведения /Публицистика
Литературно-художествена критика, есета, публицистика
Автор:
Милев, Гео
        

Стефан Маларме

Всемирната поезия не познава друг учител, около когото с искрено страхопочитание да са стояли събрани всички поети на едно младо поколение, заслушани в пророческите му думи: както някога, във времената на великите учители - Буда, Платон, Исус, Апостолите. Среда, салон Маларме: забулен от дима на своята знаменита лула - неговите бавни думи са разкривали видението на едно ново изкуство: откровение на бъдещето.
Името Маларме е — епоха и начало: епохата на символизма; началото на постигнатия художествен идеал.
Делото на Маларме е - дело и желание: неговата поезия и неговата естетика. Делото на Маларме - стихове и проза - е устрем на неговото желание към образа на абсолютната поезия - абсолютното изкуство.
Поезията на Стефан Маларме е възвръщане на художественото творчество към първоизточника на всяко творчество: космосът и космическите елементи: идеите. Неговите поеми чрез нагледни образи, съчетани от звук и видение - довеждат душата непосредно пред лицето на Безкрайното. Тук има и „декаданс”, и „мистика”. Бялата и здрачна поезия на Стефан Маларме е може би най-благородният израз на всеки „декаданс” (декаданс на реалността под мистичния шум на бляновете!).
Живот и Дело са едно у Маларме: художественото видение.
Видението е бяло изваяние. Красота сред прозрачност. Безплоден метал - безстрастно злато; безплодно:

                - злато девствено, без мирис,
                в жестокия свой блясък, в свойта бледност,
                едни с мраза безплоден на метала. –
                „Идеята за девствеността” – логичен плод на ек-
                лезиаста и всяко обезверяване на действител-
                ността - крие в себе си смисъла на изкуството;
                нещо повече: на всеки висш живот: безплодно, без-
                целно: Съм. Битие без социално приложение: Аб-
                солют:
                - Нито искам аз
                човешко нещо - мрамор аз. –
                „Идеята за девствеността”- презрение на всяка
                материална действителност - се доразвива и
                слива с идеята за смъртта: последната безплод-
                ност, последния абсолют. Това е образът на жи-
                вота у Маларме - и образът на изкуството. Жи-
                вотът и изкуството са едно: красота в себе си –
                и една тяхна цел: смърт в себе си.

От това гледище диалогът „Иродиада” е средоточие в поезията на Маларме, образно формулирана в стихотворението „Prose pour Esseintes”, което един критик (А. Тhibaudet) нарича l’art poetique на Маларме. В диалога „Иродиада”, в идеята за девствеността, са включени всички художествени извори и всички елементи на художествено творчество, от които Маларме създава своята поезия: изискаността на стиха и езика, склонността към старинното, любовта към жилището със старите мобили (и бягството от живия лазур на външната природа) и най-сетне: самовластието на словото в поезията, като единствен път за постигане на стилизиран художествен ефект.
Простолюдната легенда на Маларме е стилизирана в епитета „тъмен поет” (un auteur difficile). Това казва Емил Фаге, Брюнетиер заявява, че „не можал да го разбере”, а англичанинът Edmund Gosse се „мъчи” да го разбере... Маларме е „тъмен поет” за ония, които не могат да видят — и искат да видят в художественото произведение само известен факт. За Маларме обаче - от художественото гледище - е презряно намерението на художника - поет, живописец, музикант - да изобрази в своето творение веществения факт; не факта — а смисъла, душата на факта: идеята. Това - по примера на музиката — той иска да изобрази само чрез едно истинско художествено средство: словесния образ; Словото – като съчетание на известно пластическо видение
(понятието) и самият звук (музиката) на словото. Съчетанието на ред такива словесни образи създава (материализира като видение) идеята. Така че: една поема на Маларме изглежда като произволно съчетание на много откъслечни — без видима логична връзка - словесни образи, които обаче тънкото чувство - интуицията - свързва в едно цялостно видение: словесен образ на една идея. Художествената техника в поемите на Стефан Маларме е основана, така да се каже, върху музикалния закон на контрапункта; защото по друг начин не може да се изрази - или събуди - известно видение из кръга на Абсолютното.
Към тази (мистична в основата си) цел е бил насочен устремът на Маларме. Неговото дело е борба за завоюване на тази цел: поемите му, а също и естетическите му статии. Те — естетическите статии на Маларме - не са тълкуване на „тъмната” му поезия, а - борба за своето изкуство: борба за неговото освобождение из оковите на слепия веществен реализъм. В критическите статии на Маларме се намират златни букви за всяко антиреалистично изкуство.
Затова Стефан Маларме стана средоточие на оная литературна школа, която излезе в открита борба срещу реализма - плод на материализма на XIX век: Символизма - а днес, когато тази школа не съществува вече, остана — Маларме — като първоизточник на цялото съвременно изкуство - тласък на неговото сегашно и бъдещо развитие. Безбройните школи в днешната поезия и живопис, събрани под общото име „Експресионизъм”, черпят от Маларме сила за своя устрем към общата, последна цел на изкуството: постигнатия художествен идеал.

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания