Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 


Тодор Живков - мит и истина
Кратки биографични данни за по-важните имена в книгата
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
  
Виж още:
Други литературни произведения /Биографична литература
Тодор Живков - мит и истина
Автор:
Кастелов, Боян

Т


ТАКОВ, Пеко Петров – Васил (15.VIII.1909–29.VI.2001), партиен и държавен деец. Роден в Червен бряг. Ръководител в нелегалната борба (1941–1944); министър, член на ПБ на ЦК на БКП.
ТАЛЕВ, Димитър (Д. Т. Петров) (1.IХ.1898–29.Х.1966), писател. Роден в Прилеп. Автор на “Железният светилник”, “Преспанските камбани” “Илинден”, “Гласовете ви чувам” и др.
ТАМБУЕВ, Георги Стефанов (14.III.1933–27.II.2003), журналист. Роден в Лил, Франция. Редактор във в. “Кооперативно село”, “Труд”, “Работническо дело”. Изключен от БКП (1987) заради статията “Корупция, облечена във власт” и уволнен от работа; възстановен (1989); член на ВС на БСП, депутат в VII ВНС и ХХХVI ОНС.
ТАНЕВ (Хаджитанев), Васил Константинов (21.ХI.1897–9.Х.1941), партиен деец. Роден в Гевгели, Гърция. Участва в подготовката на Септемврийското въстание(1923); подсъдим с Георги Димитров и Благой Попов на Лайпцигския процес 1933 г.
ТАНЧЕВ, Петър (П. Т. Желев) (12.VII.1920), политически и държавен деец. Роден в с. Гледка, Хасковско. Секретар на БНЗС; министър на правосъдието (1962–1966); първи зам.–председател на Държавния съвет на НРБ.
ТАСЕВА, Леда (Виолета) Цветкова (22.VII.1926), артистка. Родена във Видин. Артистка в Стара Загора, Държавния сатиричен театър, в Бургас, Пловдив, Перник, Враца, Пазарджик, Театъра на народната армия, Театър “София”.
ТАСКОВ, Борис (Б. Т. Томов) (23.IХ.1901–27.IV.1976), политически деец. Роден в с. Долна Вареница, обл. Монтана. Участник в Септемврийското въстание (1923); един организаторите на партизанското движение; първи секретар на ОК на БКП – Враца; зам.-министър на строежите; министър на търговията; член на ЦК на БКП; член на ПБ.
ТАТАРЧЕВ, Иван Николов (29.VIII.1930), юрист. Роден в София. Адвокат в Малко Търново и Разград; гл. прокурор на Р България и член на ВСС (1992–1999).
ТЕЛЛАЛОВ, Константин Христов (1925–1997), партиен деец. Роден в Политзатворник. Работи в ЦК на ДКМС (1955–1958), в Международния студентски съюз в Прага (1951–1954), в ЦК на БКП (1967–1973); зам. постоянен представител в ООН (1966)
ТЕМКОВ, Борис Михайлов (1918–1994), журналист. Роден в Пирдоп. Работи в БТА, в Министерството на информацията, Министерството на външните работи, Радио София; кореспондент в Англия, Ирак, Ливан и САЩ; за антипартийна дейност е осъден на 10 години лишаване от свобода (1965).
ТЕОФИЛОВ, Иван (Ив. Т. Николов) ( 24.III.1931), поет, преводач, режисьор. Драматург в ДТ в Сливен, в Русе; режисьор в Централния куклен театър (1962–1978); редактор в изд. “Народна младеж” )1979–1992), зав.отдел в сп. “Пламък”.
ТЕРПЕШЕВ, Добри Колев (15.V.1884–26.I.1967), партиен и държавен деец. Роден в с. Изворово, Хасковско. За революционна дейност има смъртна присъда – общо в затвора прекарва 16 г.; участва в организирането и ръководството на партизанското движение; член на ПБ на ЦК на БКП; председател на Върховния стопански съвет и на Държавната планова комисия.
ТИТО, Йосип Броз (7.V.1892–4.V.1980), югославски политик, маршал. Роден в с. Кумровец, Хърватия. Главнокомандващ народоосвободителната армия на Югославия (1941–1945); 35 години партиен и държавен ръководител на Югославия..
ТОДОРОВ, Ангел (А. Т. Тошков) (7.Х.1906–25.II.1993), поет, преводач. Роден във Видин. Сътрудничи и участва в редактирането на вестниците “Единство”, “Новини”, “Поглед”, “Литературен преглед”, “Кормило”; зам.главен редактор на в. “Отечествен фронт”, на “Вечерни новини,” на сп. “Септември” и в. “Стършел”; гл. редактор на сп. “Българо-съветска дружба”.
ТОДОРОВ, Иван–Горуня (1916–8.IV.1965), партиен деец. Роден в с. Горна Кремена, Врачанско. Политкомисар на Врачанския партизански отряд “Гаврил Генов”; член на ЦК на БКП; заедно с Цоло Кръстев създават нелегална група (1965) с цел свалянето от власт на Тодор Живков; при опит да бъде арестуван се самоубива.
ТОДОРОВ, Станко (С. Т. Георгиев) (10.ХII.1920–17.ХII.1996), партиен и държавен деец. Роден в с. Кленовик, Радомирско. Осъден на смърт задочно (1943); член на ЦК на БКП (1954–1990); член на ПБ (1961–1988); представител на България в СИВ; председател на VIII и IХ ОНС (1981–1990); министър на земеделието (1952–1957); зам.-председател на МС (1959–1962), председател на МС (1971–1981).
ТОДОРОВА, Рада Ноева (22.VIII.1902–16.ХII.1987), общественичка. Родена в с. Горно Кюселере (дн. Каравелово), Пловдивско. Деятелка на българското и международното комунистическо движение, на демократичното женско движение; участва в антифашистката борба; за политическа дейност е осъждана и въдворявана в концентрационни лагери.
ТОПЕНЧАРОВ, Владимир Евтимов (2.IV.1905 –30.VII.1997), журналист, академик. Роден в София. Участва в борбите на БКП; многократно интерниран и принуждаван да емигрира; един от основателите и редакторите на нелегалния в. “Отечествен фронт”, негов пръв гл. редактор след 9.IХ.1944 г.; председател на СБЖ; народен представител; посланик на НРБ във Франция.
ТОТЕВА, Мара (Мария Т. Атанасова) (24.Х.1898 – 3.VI.1932), артистка. Родена във Варна. Работи в театрите във Варна, Пловдив, Русе, Свободния театър в София.
ТРАЙКОВ, Боян Георгиев (31.III.1932), журналист. Роден във Варна. Кореспондент на БТА в Полша; зав. отдел и зам. главен редактор на в. “Поглед” (1966–1969); генерален директор на БТА (1981–1990); председател на СБЖ (1986–1989)
ТРАЙКОВ, Георги (Г. Т. Гировски) (2.IV.1898–14.I.1975 ), политически и държавен деец. Роден в с. Върбени, Леринско. Секретар на БНЗС (1947–1975); министър на земеделието (1946–1949); председател на Президиума на Народното събрание (1964–1971); председател на Народното събрание (1971–1972); първи зам.-председател на Държавния съвет (1972–1974).
ТРАЙКОВ, Харалампи Георгиев (10.VIII.1925–2.VI.1973), журналист. Роден във Варна. Гл. редактор на в. “Земеделско знаме (1950–1973); зам.-министър и първи зам.-министър на външните работи (1967–1971), министър на информацията и съобщенията (1971–1973).
ТРИЧКОВ, Кръстьо Сергеев (12.VI.1923), партиен и държавен деец. Роден в Белица. Зам.комисар на Разложката партизанска чета; член на ЦК на БКП и кандидат-член на ПБ.
ТРЪНСКИ, Славчо (С. Стаменов Савов) (22.Х.1914–17.Х.1999), военен деец, генерал-олковник. Роден в с. Бохова, Софийско. Организатор и ръководител на Трънския партизански отряд; началник на Военната академия “Г. С. Раковски” (1951–1962), зам.-министър на народната отбрана и командващ на противовъздушната отбрана и военновъздушните сили (1962–1969), зам.-министър на народната отбрана (1969–1981).

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания