Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Ян Бибиян на Луната
От автора
Ян Бибиян след връщането му от магьосното царство
При майстор Франц
Старият приятел
Самолет
Неочаквана среща
Прощавай, роден край
След пет години
Машината
Преди отлитането
Отлитането
Пътуването
Съобщение с Луната
Пристигане на Луната
Обитателите на Луната
Първият човешки крак на Луната
Ягага
Царски прием
Първа разходка
Какво предизвика един изстрел
Пратеници от Земята
Ягага намира изгубените
Безпокойствието на Иа
Трима царе на Луната обявяват война на Ягага
Ян Бибиян победител
Мир
Двете дъщери на Ягага
Неудобно положение
Тъга за Земята
От беда към беда
Невидимата страна на Луната
Земята вика
Свещените животни
Пазители на свещените животни
Силата на суеверието
Към Земята
  
Виж още:
Детска литература /Романи
Ян Бибиян на Луната
Автор:
Елин Пелин

Мир

Магу, който стоеше при Ян Бибиян върху “Светкавица” и наблюдаваше пристигането на тримата царе, сияеше от радост. Той се чувствуваше победител и още отсега предвкусваше радостта от наградите, които щеше да получи от Ягага.
Магу постоянно викаше:
– Не бойте се, а се радвайте, защото между Ваха и нашата Маха (така наричаха те Луната) настъпва мир! Ваха е омилостивена и върху Маха няма вече да има никакви болести.
Най-после тримата царе пристигнаха близо до “Светкавица” със своята блестяща свита, направиха обичайните си поклони и подскачания и застанаха да чакат заповеди.
Тогава Ян Бибиян се спусна бързо по стълбичката, слезе при тях и като подскокна три пъти, както правеха те, наведе се, взе три камъчета и даде на всекиго от царете по едно. Това бе знак на приятелство, което силният даваше на слабия.
Тримата царе се зарадваха много. Лицата им засияха, пипалата на главите им замърдаха. Те подскочиха няколко пъти и като се обърнаха към свитата си, дадоха някаква заповед. Отведнъж от близките части на войската се раздадоха тържествени удари от големите металически плочи. Войските зад тях ги поеха и предадоха назад и скоро цялата околност се оглуши от биенето на тия металически дискове. А след това се понесоха нескончаеми тържествени викове:
– Поклон на Ваха! Поклон на Ваха!
Цялата многохилядна войска почна радостно да подскача.
След това Ян Бибиян даде знак на Магу да слезе и почна да му разправя нещо.
Магу разбра.
Той се обърна към тримата сияещи царе и им каза:
– Великият Ягага, който има честта пръв да посрещне пратениците от Ваха, кани да го посетите. По желанието на Ваха, на нейните пратеници, между четирите царства на Маха трябва да настъпи вечен мир и братство. Границите да бъдат свободни, съобщенията между жителите да бъдат позволени и благата свободно разменявани. Четиримата царе на Маха да царуват в своите четири царства мирно и щастливо. Тържествената клетва за общия мир ще се извърши по желанието на пратениците от Ваха в града на Ягага и ще бъде положена от четиримата царе под погледа на синьоликата Ваха тази нощ.
Тримата царе Дагага, Гагага и Трагага изслушаха с велика радост думите на Магу и поискаха веднага да доведат техните бързокрили магарета, за да могат по-скоро да отидат при Ягага.
Магу ги спря. Той им каза, че и те ще отпътуват при Ягага с великата машина на пратениците на Ваха и ги покани да се качат.
Тримата царе, макар и уплашени от страшната машина, помъчиха се да скрият слабостта си и се качиха по стълбичката върху “Светкавица” под шумната музика на многохилядната войска.
Ян Бибиян ги настани вътре при Магу и каза на Калчо:
– Хубав лов ще занесем на Ягага. Няма защо повече да се бавим. Пусни машината!
Калчо натисна копчето.
“Светкавица” трепна, плъзна се, издигна се и полетя над пространството, където бяха настанени войските на тримата царе.
Вестта, че хвъркат с машината от Ваха, че е сключен вечен мир между Ваха и между четирите царства на Маха, бързо беше стигнала до войските и те, отдадени на веселби, тържествуваха, викаха и свиреха със своите странни музики. Където минаваше “Светкавица”, чуваха се оглушителни радостни викове:
– Да живее Дагага!
– Да живее Гагага!
– Да живее Трагага!
– Да живее Ягага!
“Светкавица” бързо обиколи големия кратер, над който Ян Бибиян не пропущаше да прави своите наблюдения.
Дагага, Гагага и Трагага седяха свити и изплашени на своите места и яко се държеха за железните подпорки на столчетата, а Магу, весел и тържествен, ги успокояваше и им разправяше весели неща, за да разсее страха им.
Ян Бибиян бързаше да зарадва Ягага с победата. Той отправи “Светкавица” към града на Ягага. Навсякъде, където минаваше, беше наизлязъл народ да гледа чудната машина, която със страшна бързина летеше и блестеше ослепително срещу слънцето.
Скоро Ян Бибиян стигна. Той направи една бавна обиколка над островърхите познати възвишения и кацна на равното пред пещерата, определена за скривалище на неговата “Светкавица”.
Още не излязъл от машината, там пристигнаха на хвърчащите магарета Ягага, придружен от Ягагада, от двете му дъщери и от свитата.
Тримата царе излязоха смутени и без да се възползуват от стълбата за слизане, скокнаха долу на своите пневматически крака.
След обичайните поздрави с Ягага той се приближи до тях и на всекиго даде по три обли камъчета.
Магу застана пред него и тържествено заговори:
– Велики Ягага! Победихме не с оръжие, а с добро сърце. Пратениците на Ваха пожелаха мир на Маха и тримата царе непримирими днес идат да положат заедно с вас клетва за вечно приятелство пред лицето на синята Ваха и пред нейните пратеници. Кажете вашата дума!
– Моята дума е “мир”! – рече тържествено Ягага и почна поред да прегръща тримата царе.
А Шагада и Дагада – двете дъщери на Ягага, бяха отишли при Ян Бибиян и като го държеха нежно за ръцете, гледаха го в лицето и сияеха от радост.
– А мене не поглеждат – каза престорено сърдит Калчо, като се обърна към Ян Бибиян весело... – Или по-добре вземи ги и двете.
Като не знаеше какво да прави и уморен от дългите церемонии, той извади една празна цигарена кутия и я даде на по-голямата – Шагада.
Дагада се намръщи.
Ян Бибиян тогава даде на нея една кибритена кутийка.
Дъщерите на Ягага ликуваха.

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания