Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Ян Бибиян на Луната
От автора
Ян Бибиян след връщането му от магьосното царство
При майстор Франц
Старият приятел
Самолет
Неочаквана среща
Прощавай, роден край
След пет години
Машината
Преди отлитането
Отлитането
Пътуването
Съобщение с Луната
Пристигане на Луната
Обитателите на Луната
Първият човешки крак на Луната
Ягага
Царски прием
Първа разходка
Какво предизвика един изстрел
Пратеници от Земята
Ягага намира изгубените
Безпокойствието на Иа
Трима царе на Луната обявяват война на Ягага
Ян Бибиян победител
Мир
Двете дъщери на Ягага
Неудобно положение
Тъга за Земята
От беда към беда
Невидимата страна на Луната
Земята вика
Свещените животни
Пазители на свещените животни
Силата на суеверието
Към Земята
  
Виж още:
Детска литература /Романи
Ян Бибиян на Луната
Автор:
Елин Пелин

Силата на суеверието

Шагада и Дагада чакаха с нетърпение завръщането на Ян Бибиян и бяха станали много нервни. Не ги сдържаше на едно място. Често излизаха и гледаха по небето да зърнат “Светкавица” или да чуят нейния шум. Нощта прекараха безпокойни и тревожни, а на другия ден рано-рано, придружени от Магу, отидоха при пещерата, гдето щяха да слязат Ян Бибиян и Калчо, и останаха да чакат.
Те престояха там почти целия ден и когато, отчаяни, искаха да си тръгнат, защото скоро щеше да се стъмни, те видяха, че “Светкавица” се зададе на хоризонта, пристигна бързо, направи няколко обиколки и се спусна близо при тях. Царските дъщери почнаха да подскачат от радост и весело да викат.
Ян Бибиян слезе пръв от машината. Шагада се спусна весело към него и го хвана за ръка.
– Е, как прекарахте по пътя? Вие сте видели много хубави неща, много хубави, много хубави! – почна да повтаря като на песен Шагада.
В това време слезе и Калчо. Дагада се спусна към него с радостни викове.
– Разкажете, разкажете ни скоро!... Ах, с какво нетърпение ви чакаме! Мислехме, че няма вече да се върнете.
– Обиколихте ли навсякъде?
– Нали е хубава нашата Маха?
– Видяхте ли елмазената планина?
– Ах, това е едно чудо!... На Ваха сигурно такова нещо няма...
Така питаха и разпитваха една през друга, оживени от радост, двете царски дъщери, а Ян Бибиян и Калчо едвам смогваха да им отговарят.
– Кое най-много ви харесва?
– Ще ви кажа кое най-много ни учуди – каза Ян Бибиян.
– Кое? – викнаха двете момичета отведнъж.
– Вашите свещени животни.
– Ао! – изпищяха царските дъщери и припаднаха изведнъж. После почнаха да се тръшкат на земята и да бръщолевят несвързано.
Магу се притече да ги свестява.
– Какво?... Какво стана? – запита изведнъж Ян Бибиян.
Магу не отговори. Той се заблъска по бедрата с дългите си ръце и само повтаряше:
– Ао, ао!...
И тия звукове, които произнасяше, наподобяваха виенето на куче...
– Какво? Какво стана? – почна да го дърпа Ян Бибиян.
– Онзи, който види свещените животни, не може никога да се жени. Забранено е. И всеки, който се допре до него, не може да се жени. Какво нещастие! – обясни бързо Магу.
Той повдигна и изправи двете момичета, които едва се задържаха на краката си. Те похлупиха лицата си с ръце и не смееха да погледнат към Ян Бибиян и Калчо.
– Магу, да бягаме, Магу, скоро да бягаме! – извика отведнъж Шагада...
Тя се спусна с високи и големи скокове на пневматическите си крака и почна да бяга с всичка сила. Дагада я последва. Магу отчаян се спусна подире им.
Ян Бибиян и Калчо останаха сами.
Те се погледнаха мълчаливо.
– Отървахме се... – рече Калчо.
– Да – каза Ян Бибиян мрачно.
– Ами сега?...
Ян Бибиян погледна небето, което беше вече добило съвсем гъст мастилен цвят, защото Слънцето бе залязло и нощта настъпила.

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания