6. Регионална география

      
 
Посочете вярното твърдение.
 

      1.
 
Албания, Македония, Хърватска са:
а) Прибалтийски страни;
б) Балкански страни;
в) Пиренейски страни;
г) Западноевропейски страни.
 

      2.
 
Открийте географската грешка в двойката страна-столица:
а) Гърция - Атина;
б) Турция - Анкара;
в) Румъния - Будапеща;
г) Русия - Москва.
 

     3.
 
Кой континент има излаз на три океана - Тихи, Атлантически и Северен ледовит?
а) Северна Америка;
б) Европа;
в) Азия;
г) Австралия.
 

      4.
 
В кой континент природните и стопански контрасти са най-силно изразени?
а) Африка;
б) Северна Америка;
в) Южна Америка;
г) Азия.
 

       5.
 
Земеделието и добивната промишленост са водещи отрасли в стопанството на:
а) Азия;
б) Африка;
в) Европа;
г) Северна Америка.
 

      6.
 
Изключете твърдението, което прави изречението грешно.
Автомобилостроенето е типичен отрасъл за:
а) САЩ;
б) Япония;
в) Германия;
г) Португалия.
 


Необходими знания Учебно съдържание
>> Тестови задачи