Синтетични миещи вещества (СМВ)

Синтетичните миещи вещества имат строеж сходен с този на сапуните. Това определя и сходството в механизма на измивното действие.

За любознателните

СМВ обаче притежават редица предимства по отношение на сапуните. Преди всичко доброто измивно действие се проявява и при по-ниска температура, и в кисели [1] и в твърди води [2]. Произвеждат се от нефтопродукти и в този смисъл са икономически по-изгодни. Освен това те могат да се смесват с други вещества (добавки), чрез които да се подобрят техните свойства. Например активните добавки могат да подобряват измивното действие в твърди води, да се постигне избелващ резултат, да се гарантира дезодориращ и дезинфектиращ ефект др.

Сапуните и СМВ притежават и други ценни свойства. Те например позволяват да се получат хомогенни смеси при производство на маргарин, шоколад, пластмаси и др. Това им действие ги определя, като добри емулгатори [3]. При производството на инсектициди и хербициди СМВ се използват като стабилизатори. В текстилната промишленост, в металообработването, при обогатяването на рудите се използват заради омокрящото им действие. Всички тези въздействия определят голямото им приложение, респективно и голямото им производство.

При използването на СМВ трябва да се знае, че измивното действие се проявява най-добре при по-малки концентрации. С нарастване на концентрациите в перилния разтвор измивното действие намалява.

СМВ обаче притежават също и недостатъци. Преди всичко те силно обезмасляват кожата, понякога предизвикват алергии у хора със силно чувствителна кожа. Наблюдават се и гъбични заболявания.

СМВ създават сериозни проблеми във връзка с опазването на околната среда. Чрез промишлените и битовите отпадни води те замърсяват водата в природните водоеми и действат неблагоприятно на речната флора и фауна. Нарушава се равновесието в системата и това води често да намаляване на рибите и другите речни животни. Замърсяват и почвата, в която се задържат продължително време поради тяхната стабилност. На настоящия етап особено актуален е проблемът за синтез на такива СМВ, които лесно се разграждат.

За да не се замърсява околната среда със СМВ се строят пречиствателни устройства. Установено е, че вещества с права въглеродна верига се разграждат от някои бактерии.